REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 27 de febrer  de 2012 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta del partit entre el CECOB i el Tres Peons D de la segona ronda del Campionat de Catalunya per Equips a la Primera categoria de Barcelona, on els jugadors 7 i 8 de la l’alineació del Tres Peons van ser alineats equivocadament, el 8 davant del 7 tot i tenir un número de llista inferior.

 

VIST, les al·legacions efectuades pel Club Escacs Tres Peons on demana que el matx sigui perdut per 3,5 punts a 4,5 punts i no per 8 a 0.

 

ATÈS,  els articles, 7.2 i 8.6 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diuen: 

 

7.2      En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix).

8.6   ...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

7. 1 ...Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre del Campionat de Catalunya per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.

 

Per la present resolució s’acorda: 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts.

L’article 7.1 referit a l’escrit d’apel·lació del Club Tres Peons, fa referència només al cas de què els jugadors s’hagin equivocat al seure a les cadires, però aquest no és el cas que ens ocupa. En aquest cas el delegat va alinear els jugadors equivocadament.

  

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs 

Barcelona, 27 de febrer de 2012