ORGANITZA:

 • Club d'Escacs El Pla de Santa Maria i Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs.

DIES DE JOC:

 

 • Dissabtes 4, 11 i 25 de febrer de 2012 al matí (es disputaran 2 rondes cada dia).

LOCAL DE JOC:

 • Centre Cívic d'El Pla de Santa Maria. (c/ Vidal i Barraquer nº 1. El Pla de Sta. Maria).

HORA D’INICI:

 • A les 9:45 h. El jugador/a que no s'hagi presentat a la seva partida passats 30 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

CATEGORIES:

Sub-8 – Nascuts l'any 2004 i posteriors.

Sub-10 – Nascuts l’any 2002 i 2003

Sub-12 – Nascuts l’any 2000 i 2001

Sub-14 – Nascuts l’any 1998 i 1999

Sub-16 – Nascuts l’any 1996 i 1997

Sub-18 – Nascuts l'any 1994 i 1995

PARTICIPANTS:

 • El torneig és obert a tots els jugadors i jugadores inclosos en les franges d'edat mencionades al punt anterior que tinguin llicència de la FCE en vigor per a l’any 2011. Els participants podran inscirure's en la seva categoria “natural” segons l'edat o bé en categories superiors, en el cas que ho desitgin.

 • Podran participar-hi els jugadors que pertanyin a clubs de les comarques següents: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

SISTEMA DE JOC:

 • La competició serà única per a cada categoria (mixta).

 • Es jugarà pel sistema suís basat en valoració a 6 rondes.

 • Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients. El rànquing inicial es farà per ELO català.

 • Els aparellaments es publicaran el dijous a partir de les 20 hores. Si un jugador no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o per escrit, al mateix correu de la inscripció, fins dimecres a les 19:00 h.

RITME DE JOC:

 • 60 minuts finish per a cada jugador/a.

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la següent:

 

guanyada 1 punt

taules 0,5 punts

perduda 0 punts

DESEMPATS:

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà :

 • 1r Pel sistema Bucholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE).

 • 2n Pel sistema Bucholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).

 • 3r Pel sistema progressiu acumulat fins les últimes conseqüències.

 • 4rt Pel major nombre de partides guanyades.

 • 5è Pel resultat particular dels escaquistes empatats.

 • 6è Per sorteig

Nota: Al bucholz amb ajustament Fide "Tota partida no jugada es considera taules contra ell mateix"

 

ÀRBITRES:

 • A determinar.

Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables.

  DIRECTOR DEL TORNEIG:

  • A determinar.

  INSCRIPCIÓ:

  • La inscripció s'ha de realitzar mitjançant el formulari electrònic corresponent: CLICA AQUÍ.

  • La data límit d’inscripció es el dia 27 de gener de 2012.

  • La quota d’inscripció es de 5,00 € per a cada participant, el qual s'haurà d'ingressar al número de compte de Catalunya Caixa: 

  2013 - 3074 - 66 - 0210284063 indicant: TGN EDATS + nom del participant o club que fa l'ingrés. Els clubs que vulguin que la FCE els carregui al seu compte intern les inscripcions dels seus jugadors, hauran de sol·licitar-ho per escrit en fer la inscripció.

  INCOMPAREIXENCES:

  • Els jugadors/es que tinguin una incompareixença sense justificar podran ser retirats de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal.

  PREMIS:

  • Hi haurà trofeus per als 3 primers de la classificació general i les 3 primeres classificades de cada categoria.

  • El lliurament de premis es durà a terme en finalitzar l'última ronda del campionat.

  ACCÉS A LA SALA DE JOC:

  • L’accés a la sala per als participants i per al públic s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

  • Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

  ALTRES:

  • Aquest torneig serà vàlid per a ELO català.

  • Tot jugador/a participant al torneig haurà de tenir un delegat responsable d'ell que sigui major d'edat.

  • Aquest campionat és classificatori per al Campionat de Catalunya d’Edats 2012. Les places classificatòries a la Final d'Edats seran determinades segons s'indica a la circular 33/2011 de la FCE.

  • Per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE.