REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 10,30 hores del dia 31 de gener de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’escrit del C.E. Montmeló referent a una reclamació en base a l’article 10.2 durant la Final de la Copa Catalana celebrada el dia 21 de gener del 2007 a Girona.

 

ATÈS, l’article 10.2 de les Lleis dels Escacs de la FIDE on diu que les decisions de l’àrbitre són definitives.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

No acceptar la reclamació del Club Escacs Montmelò perquè les decisions de l’àrbitre en un torneig d’aquestes característiques es inapel·lable.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 31 de gener de 2007