REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 10,30 hores del dia 31 de gener de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la reclamació del jugador José Luis Ayala Abenza, relacionat amb una pressumpte conducta contraria a la Reglamentació vigent (Código ético de la FIDE) de Juan Manuel Sánchez en el II Torneig de Nadal de Sants.

 

VIST, l’escrit d’al·legacions de Juan Manuel Sánchez.

  

Per la present resolució s’acorda:

 

Arxivar les diligències ja que no s’aprecia cap incompliment de la reglamentació vigent per part de la persona denunciada.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 31 de gener de 2007