El dia 10 de febrer NO ES JUGARÀ la Tercera categoria. Només a la Delegació de Tarragona. La ronda corresponent a aquest dia es jugarà al final de tot del torneig i no podran aliniar-se els jugadors que el 10 de febrer hagin jugat amb equips superiors.

 

Atès la manca d'inscripció per al Ct. femení territorial, aquest no es disputarà i queda anul·lada la prova.
La plaça classificatòria per al ct. Femení de Catalunya que s'assignava en aquest campionat es concedirà a la MILLOR CLASSIFICADA DEL GRUP "A" del Ct. INDIVIDUAL DE TARRAGONA que començarà el proper dia 7 d'octubre.