REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, del dia 21 d’abril  de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Badalona - Esplugues,  on el jugador Pablo Diaz-Flores, reclama que el seu adversari, Alejandro Melchor, va ser ajudat per un component de l’equip d’Esplugues avisant-li que s’havia equivocat de rellotge. 

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE i el recurs del C.E.Badalona.

ATÈS, les Lleis dels Escacs de la FIDE a l’Art. 12 La Conducta dels jugadors:  

Durant la partida està prohibit que els jugadors facin us de qualsevol tipus de notes, fonts d’informació, consells o anàlisi en altres taulers. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:  

 Desestimar el recurs presentat pel Club d’Escacs Badalona en els següents punts:  

  1. El jugador Alejandro Melchor no ha infringit cap normativa de la FIDE, FEDA o FCE, ja que en cap moment va demanar l’ajut que va rebre i per tant no se li pot sancionar, tal com demana el club reclamant. La partida va continuar desprès de la reclamació del C.E. Badalona i va ser guanyada legalment pel jugador de l’Esplugues.

  2. La sanció imposada pel Comitè de Competició, de dos partits d’inhabilitació al jugador que va ajudar el seu company d’equip, és adequada d’acord amb la infracció comesa. Aquest Comitè no considera que aquest cas es tracti d’una falta greu o molt greu.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

Comitè d’Apel·lació de la FCE 

Barcelona, 21 d’abril de 2010