ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d’Escacs (FCdE), amb la col·laboració del CERAP Riudoms.

DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el diumenge 11 de desembre de 2022, i en dues sessions: la sessió del matí que començarà a les 10:00 i la sessió de la tarda a les 16:00.

LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes: C/ de Salvador Espriu, s/n, 43330 Riudoms, Pavelló Municipal de Riudoms.

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació de Tarragona, dividits en els grups següents:

  • Sub16 - nascuts l’any 2006 i 2007 (cadet)
  • Sub14 - nascuts l’any 2008 i 2009 (infantil)
  • Sub12 - nascuts l’any 2010 i 2011 (aleví)
  • Sub10 - nascuts l’any 2012 i 2013 (benjamí)
  • Sub08 - nascuts l’any 2014 i posteriors (prebenjamí)

Els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat, així com les dades necessàries per fer les classificacions i aparellaments.

DELEGATS

Cada club tindrà un delegat major d’edat. Els delegats s’acreditarà a l’inici del torneig a l’equip arbitral en arribar a la sala de joc. El delegat podrà canviar a cada ronda, previ advertiment a l’equip arbitral. No es pot canviar de delegat mentre no s’hagi finalitzat la ronda. Un delegat tindrà un mínim d’un equip i un màxim de 3 equips sota la seva direcció.

La funció principal del delegat serà la de formalitzar la composició dels equips en cada ronda i vetllar per la correcta inscripció dels resultats a l’acta. No podrà intervenir de cap forma a les partides en joc i si veu alguna irregularitat ho comunicarà a l’àrbitre. Si un delegat intervé en una partida serà rellevat de les seves funcions. El delegat podrà proposar al seu jugador que ofereixi / concedeixi taules o bé a la inversa, ser consultat pel seu jugador si pot o no oferir / concedir taules en la seva partida.

ÀRBITRES

  • Àrbitre principal.- pendent
  • Àrbitre adjunt.-   pendent
  • Àrbitre auxiliar.-   pendent

DIRECTOR DEL TORNEIG

El director del torneig serà el Sr. Sergi Domingo Basora.

INSCRIPCIONS PER CLUBS I EQUIPS FEDERATIUS

Mitjançant el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ fins al dijous 8 de desembre de 2022. Els drets d’inscripció són de 25,00 € per equip inscrit.

Els equips de clubs s’hauran d’inscriure a la categoria que els correspongui en funció del jugador de més edat que tenen a l’equip en la temporada 2022.

Si algun club no disposa de suficients jugadors (mínim 4) per a fer un equip la Federació formarà -segons criteri propi- un “equip federatiu”, repartint els jugadors segons nivell o edat. Els equips que requereixin un jugador, o els jugadors que no disposin d’equip han de comunicar-ho en aquest FORMULARI.

PREMIS

Hi haurà trofeus per al primer, segon i tercer classificat de cadascun dels grups. Tots els trofeus s’entregaran en acabar la competició.

A l’equip campió absolut se li entregarà a més un gran trofeu el qual servirà per exposar-ho al seu club i mostrar-ho a les administracions públiques o empreses privades que col·laborin amb la seva entitat. Aquest trofeu s’haurà de retornar el dia de la festa dels escacs tarragonins que se celebrarà al mes de juny de 2022. Per aconseguir el trofeu en propietat el club o entitat l’haurà de guanyar en tres edicions consecutives o cinc alternatives.

BASES REGLAMENTÀRIES

1. ALINEACIONS

1.1. La composició dels equips serà com a mínim de quatre (4) titulars.

1.2. Cada equip podrà comptar com a màxim amb dos jugadors amb bandera FIDE estrangera. Els esportistes amb bandera de la FIDE andorrana no comptaran com estrangers.

1.3. En les alineacions, s’ha de respectar l’ordre de forces per elo català ràpid, a excepció dels jugadors amb menys de 1.700 d’ELO que en l’alineació inicial es podran ordenar lliurement, un cop presentat l’ordre de forces inicial a la primera ronda, s’haurà de respectar en les següents rondes del torneig pel que fa a tots els jugadors integrants del equip

1.4. Els delegats presentaran una llista amb els jugadors del seu club que participaran en el torneig per correu electrònic el divendres 9 de desembre a les 20:00 hores a tot tardar. Aquesta llista es podrà modificar 15 minuts abans de començar la competició. L’acta de cada encontre servirà a l’àrbitre per conèixer els jugadors que disputen cada partit.

1.5. És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense perjudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

2. SISTEMA DE JOC

2.1. Es jugarà pel Sistema Suís basat en Valoració a set (7) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

2.2. El rànquing inicial es farà per ELO Català ràpid dels primers quatre (4) esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

2.3. Els aparellaments es publicaran uns minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la que volen no ser aparellats.

3. RITME DE JOC

3.1. Quinze (15) minuts per jugador més cinc (5) segons d'increment per jugada – Escacs actius

3.2 El temps de tolerància per la presentació de l’esportista davant del tauler serà de 15 minuts des de l’inici de la ronda.

L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, encara que no siguin consecutives, sense causa justificada, restaran eliminats de la competició.

4. DESEMPATS

4.1. Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

      Olímpic (suma de punts per tauler)

      Resultat particular

      Buchholz total

      Sorteig.

5. ARBITRATGE

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

6. REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, el reglament de la Copa Catalana i els reglaments de la FCE o la FIDE.

7. ELO

El torneig és vàlid per a Elo Català i Elo FIDE ràpid.

8. ALTRES

No es permetrà la participació de cap equip que no hagi fet la inscripció prèviament.

Aquest campionat no és classificatori per a cap altra prova.

La participació en la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

L’àrbitre principal que designi la Federació Catalana d’Escacs per aquesta prova té la potestat de modificar puntualment algun aspecte d’aquestes bases.

El director del torneig i delegat territorial poden invitar a clubs de fora de la delegació de Tarragona per establir llaços de germanor i amistat amb altres clubs i jugadors d’escacs del territori català o propers. Aquests clubs invitats competiran pels premis per categories, però el trofeu absolut serà pel primer equip de la delegació de Tarragona de la classificació.

Els participants, pel fet d’inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.