Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs

Expedient 05/2024

Recurrent: Juan Manuel Sanchez Lopez

En nom i representació de Club Escacs Barcelona

contra Resolució de Comitè de Competició 17/2024

de la FEDERACIÓ CATALANA d’ESCACS

Ponent: Roger Rodríguez Font

Barcelona, a 16 d’abril de 2024

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER .- En data 24.02.2024 es va disputar la sisena ronda de la Divisió d’Honor grup II. Un dels enfrontaments era entre el C.E.Barcelona i el C.E. Sant Andreu

Leer más...

Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs

Expedient 04/2024

Recurrent: Jordi Obis Farré

En nom i representació de Club Escacs Pardinyes

contra Resolució de Comitè de Competició 20/2024

de la FEDERACIÓ CATALANA d’ESCACS

Ponent: Roger Rodríguez Font

Barcelona, a 12 d’abril de 2024

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. – En data 25.02.2024 es va disputar la sisena ronda de la Lliga Catalana d’Escacs de la categoria Preferent Grup I de Lleida. Un dels enfrontaments era entre el club Andorra C i el club Escacs Ivars.

SEGON.- El Club Escacs Ivars no es va presentar a l’encontre. Després de tramitar el preceptiu expedient sancionador va ser multat pel Comitè de Competició en data 26.03.2024 a la multa de 74€.

TERCER- En data 28.03.2024 el Club Pardinyes efectua una apel·lació davant del Comitè d’Apel·lació per disconformitat amb el contingut de l’anterior sanció.

 

FONAMENTS DE DRET

ÚNIC .- El Club Escacs Pardinyes no té legitimació activa des del punt de vista processal per interposar el recurs en no ser part de la controvèrsia que enfronta el Club Escacs Ivars, el Club Escacs Andorra i la Federació Catalana d’Escacs per l’incompliment del primer de la seva obligació de presentar-se a Andorra per disputar la ronda.

 

DECISIÓ

ÚNIC.- Inadmetre a tràmit el recurs del Club Escacs Pardinyes sense dret a la devolució de la fiança dipositada.

Aquesta resolució del Comitè d'Apel·lació és immediatament executiva i esgota la via federativa. No obstant això, aquesta resolució pot ser recorreguda, en el termini dels deu dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 12 d’abril de 2024

Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs

Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs

Expedient 03/2024

Recurrent: Ramon Caro Martínez

En nom i representació de Club Escacs Mollet

contra Resolució de Comitè de Competició 16/2024

de la FEDERACIÓ CATALANA d’ESCACS

Ponent: Roger Rodríguez Font

Barcelona, a 2 d’abril de 2024

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. En data 16.03.2024 es va disputar la segona ronda de la Divisió d’Honor de la Lliga Catalana 2024 del grup Descens. En dita ronda es van enfrontar els equips GEVA-CEA i Mollet. El C.E. Mollet va alinear en el seu desè taulell un jugador sense “X”.

El club Escacs GEVA-CEA, dins el termini legal establert, va interposar un reclamació en termini i forma per vulneració de l’article 8.3 de la Part Específica del Reglament General de Competicions.

Leer más...

RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT DEL CLUB D’ESCACS PONTS

ANTECEDENTS

El CLUB D’ESCACS PONTS ha comunicat l’acta del seu partit contra el BALAFIA, a la ronda 7 de la Lliga 2024 fora de termini.

No és considera necessari obrir el termini per a la pràctica de proves, ja que els fets de la manca de presentació de resultats són evidents i no han estat negats pel club infractor.

Leer más...