Es va convocar una reunió de clubs de la delegació de Tarragona de forma presencial el dia 17 de setembre de 2022 a les 10.00 hores, a la sala de reunions del Pavelló del Casal de la urbanització Hifrensa a l’Hospitalet de l’Infant.

Les resolucions destacades de l’ordre del dia van ser les següents:

Balanç de la temporada 2022:

El delegat territorial va exposar la comparativa de cada un dels tornejos disputats al 2022 contra les seves respectives últimes edicions (2020-2019) segons el detallat en la circular 25/2022.

Es fan les següents propostes per part dels clubs i del delegat i es voten:

- Campionat de veterans: es proposa modificar el dia de joc actual que és els dijous a la tarda, per una altra data que sigui en cap de setmana amb la finalitat d’incrementar la participació de jugadors +50 (del divendres tarda al diumenge). S’aprova la proposta per unanimitat amb 11 vots a favor.

Es dur a terme una segona votació per escollir el dia concret entre divendres tarda i dissabte, ja que el diumenge ja hi ha el Memorial Calbet o el Terres del Sud assignada. El dia escollit és divendres a la tarda per (4 vots a favor i 3 abstencions) que es va imposar als dissabtes (3 vots a favor i 4 abstencions).

Resolució: el campionat de veterans 2023 serà els divendres a la tarda amb la finalitat d’augmentar la participació de jugadors + 50.

- Minicopa - campionat per equips d’edats: es proposa modificar que l’ordre dels jugadors no sigui lliure, és a dir, que els jugadors d’un equip hagin de jugar ordenats per elo català ràpid. En cas dels jugadors amb menys de 1.700 d’ELO es podran ordenar lliurement, no obstant un cop presentat l’ordre de forces inicial, s’haurà de respectar sempre en les següents rondes del torneig.

Es dur a terme la votació i s’aprova el canvi amb 8 vots a favor i 3 abstencions.

Resolució: a la Minicopa 2022 l’ordre dels jugadors serà per elo català rapid, a excepció dels jugadors amb menys de 1.700 d’ELO que es podran ordenar lliurament, un cop presentat l’ordre de forces inicial s’haurà de en les següents rondes del torneig.

- Campionat individual de Tarragona d’edats sub-14 i sub-16: es proposa modificar el ritme de joc perquè sigui 45 min + 15 segons d’increment, en comptes del actual 60 min + 0 segons d’increment. Es passa a votació i s’aprova per 8 vots a favor, 1 abstenció i 2 vots en contra.

Resolució: al Campionat Individual de Tarragona d’edats sub-14 i sub-16 2023 es jugarà a 45’+15’’.

Pressupost de la temporada 2022:

El delegat fa una explicació partida per partida dels ingressos i despeses reals vs els ingresos i despeses pressupostades.

La delegació està complint amb el pressupost a data de la reunió amb +2.304,21 euros.

Es comenta que els ingressos del campionat de veterans han sigut inferiors per una errata en la circular en quan als preu de les inscripcions, no obstant no es modificaran els imports establerts en aquella circular.

Es comenta que els ingressos i despeses del Territorial de Tarragona Individual Absolut són provisionals, ja que encara no s’ha dut a terme la competició.

Lliga catalana 2022 i 2023:

El delegat exposa la classificació final de la lliga catalana 2022 de la delegació de Tarragona segons el document de la circular 25/2022.

El delegat fa una proposta dels grups provisionals per a la lliga catalana 2023 segons el document de la circular 25/2022. Es comenta que a Divisió d’Honor hi haurà representació de 2 equips, a la primera divisió nacional 2 equips més i a segona divisió 5 equips de Tarragona que jugaran contra 5 equips de la delegació de Barcelona. En quan a la categoria preferent es retorna a un grup únic de 10 equips, deixant enrere el format de play-off excepcional aplicat aquest 2022 degut a que hi havia 12 equips a la categoria degut a la pandèmia. En quan a la 1ª territorial es mantindran els 2 grups de 8 equips. A la categoria de 2ª territorial es formaran 3 grups de 8 equips i finalment, a la 3ª territorial es faran entre 2 i 3 grups intentant facilitar el màxim la proximitat dels equips en la mesura del possible.

Es fan les següents propostes per part dels clubs i del delegat i es voten:

Estructura 2ª i 3ª territorial:

- Per una banda, es comenta que hi ha poc gruix d’equips a la 3ª territorial i que això provoca, en alguns casos, haver de fer desplaçaments més llargs a 3ª territorial que a 2ª territorial. Es comenta que l’estructura de les divisions hauria de ser piramidal i que tot apunta a que s’haurien de fer 2 grups de 2ª territorial i 3 a 3ª territorial, cosa que implicaria que els descensos de la temporada 2023 de 2ª a 3ª territorial haurien de ser més durs per restructurar les dos categories.

- Per altra banda, sorgeixen partidaris de mantenir els 3 grups de 2ª territorial i fer a 3ª territorial grups de 4 o 5 equips de proximitat jugant a doble ronda.

- Les 2 solucions són igual de vàlides, al ser només 11 representants del total de 35 clubs de la província de Tarragona, es decideix que quan es conegui el calendari de 2023 i abans d’inscriure els equips el delegat territorial farà una enquesta per a votar quina és l’opció preferida pels clubs de Tarragona. En cas que guanyes l’opció de fer 2 grups de 2ª territorial i hauria una subpregunta que seria amb quantes temporades es vol regularitzar la situació, només amb la lliga de 2023 o la lliga de 2023 més la de 2024.

Descans per carnaval:

El delegat territorial comenta que hi ha hagut un canvi de reglamentació en la presentació dels informes d'avaluació per elo FIDE i que la FIDE exigeix la publicació dels informes mensualment, cosa que impedeix seguir movent la ronda del carnaval a la data següent de l’última ronda. A més a més, comenta que els equips amb equips a nacional i filials es veuen perjudicats amb la possibilitat de fer alineacions indegudes. El delegat comenta que és possible que dos equips es posin d’acord per jugar en un altre dia del mateix cap de setmana que no sigui diumenge matí.

Alguns clubs manifesten tenir dificultats de local per aquella rondes, el delegat territorial els hi diu que ho especifiquin a les observacions a l’hora de fer les inscripcions dels equips i que es tindrà en compte. Un cop feta aquesta explicació, es passa a votar que es descansi per carnaval buscant una forma alternativa a l’actual, el resultat és de 3 vots a favor de descansar, 2 abstencions i 6 vots en contra.

Resolució: En la lliga catalana 2023 NO es descansa la ronda de Carnaval i es disputaran les rondes seguides, igual que es fa al resto de delegacions de Catalunya.

Torneigs setembre - desembre 2022

Campionat Individual de Tarragona Absolut 2022:

El delegat territorial recorda que la primera ronda es disputarà el dissabte 24 a la tarda, tal com es va aprovar en l’anterior reunió, ja que el diumenge 25 d’octubre hi ha la final de la Copa Catalana.

El delegat territorial recorda que els clubs que s’ofereixin al montatge i desmontatge de la sala tindran per 1 ronda 1 inscripció gratuïta al torneig i per 2 rondes 3 inscripcions gratuïtes.

Lliga de Tarragona 2022 - promoció sub-12:

Es comenta que si hi ha interès per part dels clubs es podria tornar a organitzar la competició. No obstant, molts dels jugadors interessats estan jugant al grup C del Campionat Individual de Tarragona Absolut 2022 i potser que no es duguin a terme enguany.

Minicopa - campionat per equips d’edats 2022:

Es comenta que pròximament sortirà la licitació per a ser seu de joc. Es confirma que la data serà el pròxim 11 de desembre de 2022.

Obert sub-20 de Tarragona 2022, memorial Francesc Terreu

Es comenta que tot i no ser una competició que estigui en el calendari de 2022, el C.E. Valls podria organitzar de nou el torneig a l’última setmana de desembre coincidint en festes nadalenques.

Jordi Mas Mestres, delegat territorial de Tarragona

El Vendrell, a 17 d’octubre de 2022.