ORGANITZA:

Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona amb la col·laboració de la Unió Escacs Cambrils.

PARTICIPANTS:

Els participants competiran en dues categories, en funció de l’edat del participant:

Grup - A (+65):

  • Esportistes nascuts l'any 1957 o anteriors.

Grup - B (+50): 

  • Esportistes nascuts l'any 1972 o anteriors.

Les dues categories competiran en un grup únic, a no ser que la direcció del torneig decideixi una altra cosa en funció del nombre d'inscrits.

INSCRIPCIÓ:

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el següent formulari

El pagament de la inscripció es pot fer a través del compte de la Federació Catalana d’Escacs al compte bancari ES89 2100 1033 3202 0013 0574 indicant el nom de l'esportista + VETTGN. El preu de les inscripcions són de 10 €. Les inscripcions es tancaran el 7 de març a les 21:00h. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

SISTEMA DE JOC:

Sistema Suís a 7 rondes (els aparellaments es realitzaran amb l’ajuda del programa informàtic Swiss Manager). El rànquing inicial es farà per Elo FIDE.

DIES DE JOC:

El 10, 17, 24, 31 de març, el 7, 21 i 28 d’abril de 2022.

HORARI DE JOC:

A les 16:00 hores.

RITME DE JOC:

90 minuts per jugador més 30 segons per jugada i a caiguda de bandera.

AVALUACIÓ:

La prova serà avaluada per Elo FIDE i Elo Català.

LOCAL DE JOC:

El Casal Municipal de la Gent Gran, Avinguda de Sant Joan Baptista de la Salle núm. 13, Cambrils.                                                                   

SISTEMES DE DESEMPATS:

  1. Pel sistema Buchholz menys el més fluix (amb ajustament FIDE)
  2. Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (amb ajustament FIDE)
  3. Pel resultat particular dels escaquistes empatats
  4. Sonneborn-Berger (amb ajustament FIDE)
  5. Performance Recursiva (54)
  6. Pel major nombre de partides guanyades ( no compten les partides no jugades )
  7. Sorteig

L’ajustament FIDE serà per oponent virtual (C.05 Competition Rules, Annex 3, Tie-Break – FIDE Handbook)

EQUIP ARBITRAL:     

Àrbitre Principal:  pendent de designació

Àrbitre adjunt: pendent de designació.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

Sr. Jordi Mas Mestres

INCOMPAREIXÈNCES:

Un esportista que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, a criteri de l’àrbitre/director del torneig, serà retirat del torneig i pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final. Una segona incompareixença pot suposar la retirada del torneig.

Tot esportista eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

RETARDS:

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l'inici establert de la ronda, excepte que l’àrbitre determini alguna altra cosa.

DESCANSOS:

Si un esportista no vol ésser aparellat en un ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o també per correu electrònic (federacio@escacs.cat ) fins de dilluns a les 13:00 (bye de zero punts).

No es poden demanar descansos per les dos últimes rondes del torneig, excepte que l’àrbitre/director del torneig determini alguna altra cosa per causes excepcionals.

RÀNQUING, APARELLAMENTS I CLASSIFICACIONS: 

Els dilluns, a partir de les 20:00 hores, es publicarà el rànquing/classificació/aparellaments de la propera ronda al web de la FCE i, si no hi ha cap reclamació en el termini de 24 hores, es considerà definitiva la informació publicada a les 24:00 hores del dimarts.

RECLAMACIONS:

Contra qualsevol decisió presa per l’àrbitre principal es podrà recórrer davant del Comitè de Competició de la FCd’E. 3.- Tota reclamació haurà d’anar acompanyada d’un depòsit d’una fiança en metàl·lic de 50 EUROS. No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin després de passada ½ (mitja) hora de la finalització de la partida. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al Director del Torneig o qui el substitueixi. Hi ha un full de reclamació a disposició dels jugadors.

TELEFONIA:

Està prohibit portar telèfons mòbils connectats o qualsevol altre mitjà de comunicació en el recinte de joc sense autorització de l’àrbitre. Si algun d’aquests dispositius produeix un so, l'esportista perdrà la partida.

TROFEUS:

Al Primer, Segon i Tercer classificat de cada grup,

Els trofeus es lliuraran als propis jugadors guardonats a la FESTA DELS ESCACS de la DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA durant el mes de juny.

ALTRES

Els participants, que hagin d’abandonar la zona de joc durant la partida, hauran de sol·licitar-ho a l’àrbitre. 

Els esportistes, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar la zona de joc.

Les planelles en què s’utilitzi un sistema d’anotació diferent de l’algebraic, no podran ser utilitzades com a prova en casos en què la planella d’un esportista s’usa per a aquest fi. Un àrbitre que observi que un esportista utilitza un sistema d’anotació diferent de l’algebraic advertirà l'esportista sobre aquest requisit.

Els espectadors i, els/les jugadors/res d’altres partides no poden parlar a la sala de joc (Lleis dels Escacs, 12.7)

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. La FCd’E només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

Tot el que no estigui previst en les presents bases serà resolt pels Reglaments de la FCd’E i de la FIDE que seran d’obligat compliment.

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.