A continuació es detalla els ascensos i descensos dels grups de la Territorial de Girona per a la temporada 2023.

Condicionat amb el número d’equips de la Territorial de Girona que perdin la categoria de Segona Nacional, tindrem el quadre d’ascensos i descensos de cada categoria de la Territorial gironina.

Per a aquesta Lliga 2023, té dret a l’ascens a Segona Nacional 2 equips de la Preferent gironina.

 

Supòsit 1:      +2

No baixa cap equip de la Territorial de Girona de Segona Divisió i pugen 2 equips de Preferent.

Categoria

Variació

Ascensos i descensos detellat

Preferent

Pugen 2 baixa 1

- 2 que pugen a Segona Divisió

- 1 que baixa a Primera

+ 3 que pugen de Primera

Primera

Pugen 3 baixa 1

+ 1 que baixa de Preferent

- 3 que pugen a Preferent

- 1 que baixa a Segona

+ 3 que pugen de Segona

Segona

Pugen 3 baixen 2

+ 1 que baixa de Primera

- 3 que pugen a Primera

- 2 que baixen a Tercera

+ 4 que pugen de Tercera

Tercera

Pugen 2 de cada grup

+2 que baixen de Segona

- 4 que pugen a Segona

 

Supòsit 2:       +1

Baixa 1 equip de la Territorial de Girona de Segona Divisió i pugen 2 de Preferent.

Categoria

Variació

Ascensos i descensos detellat

Preferent

Pugen 2 baixa 1

+ 1 que baixa de Segona Divisió

- 2 que pugen a Segona Divisió

- 1 que baixa a Primera

+ 2 que pugen de Primera

Primera

Pugen 2 baixa 1

+ 1 que baixa de Preferent

- 2 que pugen a Preferent

- 1 que baixa a Segona

+ 2 que pugen de Segona

Segona

Pugen 2 baixa 1

+ 1 que baixa de Primera

- 2 que pugen a Primera

- 1 que baixa a Tercera

+ 2 que pugen de Tercera

Tercera

Puja 1 de cada grup

+1 que baixa de Segona

- 2 que pugen a Segona

 

Supòsit 3:       +0

Baixen 2 equips de la Territorial de Girona de Segona Divisió i pugen 2 de Preferent.

Categoria

Variació

Ascensos i descensos detellat

Preferent

Pugen 2 baixa 2

+ 2 que baixen de Segona Divisió

- 2 que pugen a Segona Divisió

- 2 que baixen a Primera

+ 2 que pugen de Primera

Primera

Pugen 2 baixen 2

+ 2 que baixen de Preferent

- 2 que pugen a Preferent

- 2 que baixen a Segona

+ 2 que pugen de Segona

Segona

Pugen 2 baixen 2

+ 2 que baixen de Primera

- 2 que pugen a Primera

- 2 que baixen a Tercera

+ 2 que pugen de Tercera

Tercera

Puja 1 de cada grup

+2 que baixen de Segona

- 2 que pugen a Segona

 

Supòsit 4:       -1

Baixen 3 equips de la Territorial de Girona de Segona Divisió i pugen 2 de Preferent.

Categoria

Variació

Ascensos i descensos detellat

Preferent

Pugen 2 baixa 3

+ 3 que baixen de Segona Divisió

- 2 que pugen a Segona Divisió

- 3 que baixen a Primera

+ 2 que pugen de Primera

Primera

Pugen 2 baixen 3

+ 3 que baixen de Preferent

- 2 que pugen a Preferent

- 3 que baixen a Segona

+ 2 que pugen de Segona

Segona

Pugen 2 baixen 3

+ 3 que baixen de Primera

- 2 que pugen a Primera

- 3 que baixen a Tercera

+ 2 que pugen de Tercera

Tercera

Puja 1 de cada grup

+2 que baixen de Segona

- 3 que pugen a Segona

 

Girona, a 18 de desembre de 2022

Jordi Díaz Comas

Delegació Territorial de Girona