Publicació de l'oferta d'arbitratge del Campionat de Veterans de Girona.

 

Circular ARB 01/2017 Oferta d’abitratge 2017 - I