ORGANITZACIÓ i DIRECCIÓ:

Organitza la Delegació Territorial de Girona de la Federació Catalana d’Escacs i els Clubs.

 • Club Escacs  Santa Pau /30  d’abril a les 16:00h C/ del Pont 19, Centre Cívic  “El Centre”
 • Club Escacs Sant Gregori / 21 de maig   a les 16 h. C/ Rocacorba 6, Centre Cívic
 • Club Escacs  Gerunda / 28 de maig  a les 16 h. C/ Saragossa 27, Centre Cívic
 • Club Escacs  Caldes de Malavella / 23 de juliol a les 16 h. Balneari Vichy, Av. Dr. Furest, 32    
 • Club Escacs  Figueres / 7 d’agost a les  16:00 h., carrer Poeta Marquina, 2 (antics jutjats).
 • Club Escacs  Santa Eugenia / 21 d’agost a les 9:30 h Crta. Santa Eugenia 146, “Can Ninetes”
 • Club Escacs  Olot / 10 de setembre a les 16:00 h Passeig d’en Blai 6,
 • Club Escacs Banyoles / 8 d’octubre a les 16:00 h Pavelló Can Puig: C/ Boi Juscafresa, s/n, 17820

El Director del Campionat Territorial serà el Delegat de Girona de la Federació Catalana d’Escacs, Sr. Albert Badosa Romanyó.
Enguany es comptabilitzaran tos els resultats obtinguts en tots els tornejos, o sigui, se sumaran tots els punts obtinguts.

HORARIS:

Les sessions començaran a les 9:30 al matí o a les 16:00 de la tarda, es faran les 9 rondes seguides.

SISTEMA DE JOC:

Sistema suís a 9 rondes. Partides a 10 minuts amb 3 segons d’increment per jugada, a caiguda de bandera.

GRUPS I AVALUACIÓ

Grup Únic: Cada torneig estarà obert a tots els jugadors de totes les federacions. Per bé que el Campionat Territorial quedarà circumscrit als jugadors que estiguin adscrits a qualsevol Club afiliat a la Delegació Territorial de Girona per la temporada actual.

Els tornejos s’homologaran exclusivament per ELO Català  Ràpid si es juguen a partir del 1 de maig  inclòs,i  si es jugant abans del 1 de maig  valdran per ELO Català standard (amb valor de mitja K).

DESEMPATS A LA CLASSIFICACIÓ FINAL:

Els empats a punts a la classificació final de cada torneig es desfaran pels següents desempats:

•    Bucholz menys el pitjor resultat,
•    Bucholz total i
•    Puntuació progressiva acumulativa (fins a les darreres conseqüències i amb el criteri FIDE del rival virtual).

Els tres desempats es sortejaran abans de la darrera ronda i s’informarà de la jerarquia quan acabi la darrera partida del torneig. En cas de persistir l’empat, el quart desempat serà el de: Partides guanyades. I si persisteix l’empat pel títol, es jugarà una partida ràpida, (5 minuts sense increment) entre els dos millors jugadors.

RESULTAT DEL CAMPIONAT TERRITORIAL.

(Reservat als jugadors de Clubs de la Territorial de Girona  per la temporada 2016)

Per obtenir la classificació final del Campionat Territorial, computaran tots els tornejos.

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es tramitaran a la Federació Catalana d’Escacs mitjançant el present formulari electrònic. El preu de la Inscripció serà de 15 euros per cada actiu. El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés al compte de la FCE a La Caixa ES89 2100 1033 3202 0013 0574 (cal indicar el nom i els dos cognoms del jugador, i el torneig o tornejos a que s’inscriu), caldrà portar el justificant del pagament. També es podrà fer efectiu l’import de la inscripció a la sala de joc, però sempre abans de començar el torneig. Aquell jugador que s’inscrigui a un torneig, i que no avisi a temps de la seva incompareixença ,i finalment no faci efectiu l’import de la inscripció d’aquell torneig, serà provisionalment exclòs del Campionat Provincial, no podent tramitar cap inscripció mentre no hagi satisfet l’import de les inscripcions pendents de pagament. Un cop feta la inscripció pel formulari adient, el jugador haurà d’aparèixer a la llista d’inscrits del torneig en qüestió en un termini de un dia hàbil. Caldrà que l’inscrit verifiqui aquest extrem. El termini per les inscripcions es tancarà, a les 19.30, tres dies abans del dia de celebració de cada torneig. Passat aquest moment l’Organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol extrem no previst, les lleis dels escacs de la FIDE.

PREMIS

De cada torneig, cada Club organitzador en fixarà els que cregui mes adients.

Del Campionat Territorial seran:

 • Campió Absolut : el 25% del superàvit que del torneig en faci la Territorial (veure nota al peu), amb un mínim de 250 euros, i un màxim de 400 euros i Trofeu.
 • Subcampió Absolut : el 15% del superàvit que del torneig faci la Territorial (veure nota al peu), amb un mínim de 150 euros, i un màxim de 250 euros i Trofeu.
 • Tercer Classificat absolut: el 7’5% % del superàvit que del torneig en faci la Territorial (veure nota al peu), amb un mínim de 75 euros, i un màxim de 150 euros i Trofeu.
 • Premi de 3 Trofeus als tres primers classificats  per trams d’Elo: fins a 1650 ,de 1651 a 1800, de 1801 a  1950 , de 1951 a 2100  i de  2101 a 2250.

(ADVERTIMENT.- TANT ELS PREMIS EN METÀL·LIC, COM ELS TROFEUS CORRESPONENTS AL CAMPIONAT PROVINCIAL S’ENTREGARAN A LA FESTA GIRONINA DEL 2017). Els premis en metàl·lic estaran sotmessos a retenció d'IRPF.

La classificació pels trams, es farà servir l’ELO de  l’ordre de forces de la Lliga Catalana que es va presentar el mes de Gener d’enguany. La Territorial recaptarà les inscripcions i pagarà a cada club organitzador un fix de 7 euros per jugador que hagi pagat la inscripció al seu torneig. A més satisfarà el cost arbitral, que serà de 80 euros per torneig.

NOTA .- Per tant el càlcul del superàvit de la Territorial del torneig, serà objectivament calculable, amb la següent formula:
Superàvit =Ʃ I - ( (8 x n) + 640)

La diferència entre la suma de l’import de les inscripcions, contra la suma del càlcul del pagament de 8 euros per nombre total de jugadors inscrits (que s’haurà pagat a cada Club), més el preu dels arbitratges (en principi 640 euros, ja que son 8 tornejos a 80 euros cadascú).

En cas que a la classificació final del Campionat Provincial es produeixi un empat a punts, servirà per decidir el TÍTOL DE CAMPIÓ DE GIRONA, el major numero de victòries.

Aclariment respecte al repartiment dels premis en metàl·lic: Pels premis en metàl·lic, en cas que varis jugadors estiguin empatats a punts a la classificació final, els premis en metàl·lic es repartiran, a parts iguals, entre tots els empatats. De tal forma que si el primer i segon queden empatats, es sumarà el premi en metàl·lic del primer i del segon i es dividirà per dos. Si l’ empat és entre jugadors que hagin quedat més enllà de la tercera plaça, per exemple que l’empat és entre el tercer, quart i cinquè, cadascun tindrà el dret a percebre una tercera part del premi en metàl·lic pel tercer classificat.

Licitació de l’arbitratge:

Els àrbitres que tinguin interès en arbitrar algun torneig cal que ho facin, amb una antelació superior a 7 dies abans de l’inici del torneig, al mail federacio@escacs.cat. Cal dir que cada Club organitzador tindrà dret a seleccionar, entre els licitadors, l’àrbitre del seu torneig.

Qualsevol cosa no especificada en aquesta circular, serà aclarida pel director del Circuit.

 

Girona,  a 21 de març de 2016.


Albert Badosa Romanyó
Delegat Territorial de Girona