Notes definitives del Curs de Monitor Federatiu

Maig 2019 - Barcelona-

Convocatòria extraordinària

Publicació de les notes de la convocatòria extraordinària del curs de Monitor Federatiu de Barcelona.

 

DNI

Àrea de formació tècnica, tàctica i reglament

Didàctica dels escacs

157-Q

6

 

216

5

 

758-G

5,4

 

488-X

 

5,9

 

Barcelona, 25 de juny de 2019.