Notes definitives del Curs de Monitor Federatiu

Gener 2019 - Barcelona-

Convocatòria extraordinària

Publicació de les notes de la convocatòria extraordinària del curs de Monitor Federatiu de Barcelona.

 

DNI

Àrea de formació tècnica, tàctica i reglament

Didàctica dels escacs

35016237W

7

5,95

43439324Y

6

5,65

49632271L

NP

NP

 

Barcelona, 2 d’abril de 2019.