ORGANITZA
Federació Catalana d'Escacs.
 
DATES
Del 6 al 9 de desembre de 2012.
 
LOCAL DE JOC  I ALLOTJAMENT

El local de joc per al primer dia serà el club Escacs Lleida, C/ Nord, 32, 1r 2a.

La resta de dies es jugarà a l’Hotel Real de Lleida, a la sala Fontana.

L'allotjament serà a l’Hotel Real de Lleida, Av. Blondel, 22,  Telf. 973 23 94 05, Lleida.

RITME DE JOC
90 minuts per jugadora més 30 segons d’increment per jugada.  
 
HORARI
Reunió de benvinguda: dia 6 de desembre a les 17:00 h.
RONDA 1: dia 6 de desembre a les 17:30 h.
RONDA 2: dia 7 de desembre a les 10:00 h.
RONDA 3: dia 7 de desembre a les 16:30 h.
RONDA 4: dia 8 de desembre a les 10:00 h.
RONDA 5: dia 8 de desembre a les 16:30 h.
RONDA 6: dia 9 de desembre a les   9:30 h.  
 
SISTEMA DE JOC
El torneig es disputarà per sistema suís a 6 rondes. La Federació es reserva el dret de modificar el número de rondes del campionat en funció del número de participants al torneig.  
Els aparellaments es realitzaran pel programa SWISSMANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients.
La jugadora que no es presenti a la primera ronda restarà eliminada de la competició.
La jugadora que no es presenti a una ronda de joc sense causa justificada no tornarà a ser aparellada.
No es permetrà que una jugadora sol•liciti no ser aparellada, llevat de causa justificada.
El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l’inici establert de la ronda.
 
ELO
El torneig serà vàlid per a Elo català, Elo FEDA i Elo FIDE.  
 
DESEMPATS
•  Buchholz -1 (amb jugador virtual)
•  Buchholz Total (amb jugador virtual)
•  Progressiu fins les últimes conseqüències
•  Buchholz Mitjà (amb jugador virtual)
•  Número de victòries
•  Sorteig

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la darrera ronda.

DELEGAT FEDERATIU
El delegat federatiu serà en David Monell.

PARTICIPANTS
El torneig és obert, per tant podran participar-hi totes aquelles jugadores amb llicència tramitada per la Federació Catalana d'Escacs per a la temporada 2012 i que siguin seleccionables per Catalunya. Les despeses aniran a càrrec de la pròpia jugadora.

Podran participar com a jugadores classificades (amb totes les despeses d’allotjament en habitació doble i d’inscripció pagades) al Campionat Femení de Catalunya 2012 les jugadores següents :

La Campiona de Catalunya de l’edició anterior.  

Les 2 primeres jugadores de la mitjana d’elo català de les llistes de gener, juny i octubre de 2012. En el cas que alguna de les jugadores renunciï es passarà a la següent classificada, sempre que aquesta tingui un elo català superior a 2100.

Pel que fa a les places territorials, es donaran segons marca la circular CAT 15/2012 publicada al web de la Federació Catalana d’Escacs.

INSCRIPCIÓ DE LES PARTICIPANTS
Totes les jugadores que vulguin participar en aquesta prova (tant si estan classificades com si no ho estan) hauran de confirmar la seva participació, mitjançant l’enllaç abans del dia 29 de novembre de 2012 a les 19:00 hores.   

En cas de ser menors d’edat (estiguin classificades o no), les participants han d’anar acompanyades per un/a adult responsable. Si l’adult no és el pare, mare o tutor ha d’omplir l’autorització signada per un d’aquests. La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret d’admissió de l’acompanyant.  

ALLOTJAMENT
Les jugadores classificades tenen les despeses d’allotjament pagades en habitació doble des de l’entrada del sopar del dia 6 al dinar del dia 9 de desembre.
Les jugadores no classificades que vulguin allotjar-se a l’hotel ho hauran de comunicar en el mateix enllaç de la inscripció, esmentat a l’apartat anterior.  
El preu de l’allotjament de l’habitació doble en pensió completa des de l’entrada del dia 6 per sopar fins la sortida del dia 9 de desembre després de dinar (els àpats inclouen aigua, vi o un refresc per persona) i la inscripció al campionat és de 140 €.  
La quota d’inscripció del torneig per a les participants que no s’allotgin a l’hotel és de 30 €. 
Els acompanyants hauran d’omplir l’imprès corresponent a l’estada des de l’entrada del dia 6 per sopar fins la sortida del dia 9 de desembre després de dinar (els àpats inclouen aigua, vi o un refresc per persona). El preu és de 120 €. 
En habitació individual té un suplement de 20 € per nit.  

El pagament d'inscripcions i allotjaments s'ha d'efectuar mitjançant ingrés al compte de la Federació Catalana d'Escacs a LA CAIXA 2100 0429 61 0200128214 indicant el nom de la jugadora + femení.

COMITÈ DE COMPETICIÓ
El Comitè de competició estarà format per: el delegat federatiu i dues jugadores escollides entre les participants majors d’edat en la reunió de benvinguda que es farà el dia 6 de desembre a les 17:00 hores en el mateix hotel. També s’escolliran dues suplents entre les participants majors d’edat.

PREMIS
1ra classificada : 225 € + trofeu + Títol de Campiona Absoluta de Catalunya + Participació al Campionat Absolut de Catalunya 2013 + Participació al Campionat Femení d’Espanya 2013.
2a  classificada : 150 € + trofeu + Participació al Campionat Femení d’Espanya 2013.
3a  classificada: 100 € + trofeu + Participació al Campionat Femení d’Espanya 2013 al 50 %.
4a  classificada: 75 €
5a  classificada: 50 €  

El lliurament de premis tindrà lloc el dia 9 de desembre després de la darrera partida, en el mateix hotel.

PLACES PER AL CAMPIONAT FEMENÍ DE CATALUNYA DE L’ANY 2013

Podran participar com a jugadores classificades (amb totes les despeses d’allotjament, com a mínim en habitació doble, i d’inscripció pagades) al Campionat Femení de Catalunya 2013 les següents jugadores: 

  • La Campiona de Catalunya de l’edició anterior. 
  • Per a les territorials, les places vindran marcades per la circular vigent referent a les places del femení de Catalunya.
  • Les 2 primeres jugadores de la mitjana d’elo català de les llistes de gener, juny i octubre de l’any en curs.


PLACES PER AL TORNEIG FEMENÍ D’ESPANYA DE L’ANY 2013
La campiona absoluta i la subcampiona de Catalunya 2012 tindran les despeses estada, com a mínim en habitació doble, a càrrec de la federació en l'establiment que s'indiqui, i un ajut pel viatge i inscripció al Campionat Femení d’Espanya 2013.
La tercera jugadora classificada tindrà el 50% de les despeses d’allotjament, com a mínim en habitació doble, en l'establiment que s'indiqui, i un ajut pel viatge i inscripció al Campionat Femení d’Espanya 2013.

NOTA IMPORTANT
Tots els premis de classificació per a futurs campionats 2013 (Femení de Catalunya, d’Espanya i Absolut) estan condicionats als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.
La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de la jugadora, d’aquestes normes.