Les places de les jugadores per participar en el campionat d’Espanya femení seran les que indiquen les circulars 34/2012 i la 08/2013.

ORGANITZA

La Federació Espanyola d’Escacs (FEDA).

AGENDA DE LA COMPETICIÓ

El campionat es celebrarà a la població de Linares, a la Comunitat Autònoma d’Andalusia, entre els dies 18 al 25 d’agost.

El dia 18 d’agost serà el dia d’entrada i les acreditacions de les jugadores i la primera ronda serà el dia 19 d’agost al matí. El dia 25 d’agost serà la darrera ronda i la sortida de les participants.

JUGADORES AMB SUBVENCIÓ 100%
Beatriz Alfonso Nogué (La Colmena)
Elisabeth Riera Morilla (Cirera)
Elisabet Ruiz Font (Vilafranca)

DATA MÀXIMA CONFORMITAT

Totes les jugadores, classificades o no, hauran de confirmar la seva participació o renúncia abans de les 12:00 hores del dia 18/07/13, omplint el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

ALLOTJAMENT

Les jugadores classificades tenen les despeses d’allotjament pagades en habitació doble des del sopar del dia 18 d’agost al dinar del dia 25 d’agost. La reserva d’allotjament d’aquestes jugadores la farà la Federació Catalana d’Escacs a l’hotel oficial. En cas de no haver places, anirien a un hotel alternatiu. Si desitgen un altre tipus d’habitació, ho han de comunicar a la Federació Catalana d’escacs. Quan es rebi la inscripció, la Federació contestarà amb l’import de l’habitació.

Atès els problemes econòmics que estem patint, la Junta de la Federació Catalana d’Escacs va decidir no atorgar cap ajuda en concepte de desplaçament per al Campionat d’Espanya femení, així doncs el desplaçament anirà a càrrec de cada jugadora.

Totes les menors han d'anar acompanyades d'un adult. En cas que l’adult no sigui el pare, mare o tutor, ha de tenir l’autorització d’aquest signada durant tot el campionat i fer-la arribar escanejada a la Federació Catalana d’Escacs.

En cas de renúncia de les jugadores classificades en el Campionat Femení de Catalunya 2012, s'estudiarà la possibilitat d'atorgar les places a la 2a i 3a classificades del Campionat Femení de Catalunya 2013. Aquestes, hauran de comunicar prèviament a la Federació la seva intenció de participar en el campionat. 

PAGAMENT I DADES D’INSCRIPCIÓ

Qui només vulgui tramitar la inscripció, aquesta es considerarà completament realitzada en el moment d’abonar l’import de la inscripció (40 €) al compte corrent de la Federació Catalana d’Escacs a la Caixa: 2100-0429-61-0200128214, indicant el nom de la jugadora + Femení Espanya.

Per a més informació, podeu consultar-ho a la circular publicada a la web de la FEDA

Barcelona, 8 de maig de 2013