REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club Espluguenc.

VIST, les al·legacions del Club Sant Feliu.

ANTECEDENTS DEL FET

El passat 13 de febrer de 2022 a la ronda 4 de la lliga catalana, entre Espluguenc i Sant Feliu C, el jugador i delegat de l'equip visitant, D. A., després de finalitzar la seva partida, va agafar de la taula un pot de gel hidroalcohòlic i se'l va introduir a la butxaca, va esperar la finalització de l'última partida, va signar l'acta i va sortir de la sala sense tornar. L’acció va ser captada per les càmeres del recinte.

El club Sant Feliu va demanar disculpes i va tornar el pot de gel després de ser denunciat a la Federació.

El club Espluguenc ha decidit no permetre al jugador D.A. del Sant Feliu, l’entrada a les seves instal·lacions.

FONAMENTS DE DRET

Lleis de la FIDE:

Article 11: La conducta dels jugadors

11.1 Els jugadors no actuaran de manera que deshonrin el joc dels escacs.

Article 21. Infraccions Específiques de Tècnics, Delegats i Directius.

  1. Lleus:

g Qualsevol conducta incorrecta o antiesportiva que alteri el bon ordre esportiu o el normal desenvolupament de la partida o partit, sempre que això no constitueixi una infracció més greu.

  • L’amonestació pública.

CONSIDERACIONS

El comportament del delegat-jugador del Sant Feliu, D.A., va ser totalment incorrecte i contrari a l’ètica esportiva i personal.

Tanmateix, i atès que el material sostret va ser retornar amb les disculpes corresponents, i no hi ha un article específic del reglament disciplinari que contempli aquest cas concret no es pot catalogar l’acció greu o molt greu, tal com demana el reclamant.

Pel que fa a la prohibició del Club Espluguenc d’impedir l’entrada al jugador D.A, a les seves instal·lacions, aquest club pot exercir el seu dret d’admissió, sempre i quan en el seu local no es disputi una prova organitzada o homologada per la mateixa Federació.

DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Amonestar el jugador D.A. del Sant Feliu pel seu comportament mancat d’ètica esportiva i personal.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 15 de març de 2022