REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club d’Escacs Cor de Marina.

VIST, l’escrit d’apel·lació del Club d’Escacs Cor de Marina.

VIST, l'escrit del Club d'Escacs Mollet.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 07/2022.

ANTECEDENTS DEL FET

El Club d’Escacs Cor de Marina reclama que el seu adversari, a la ronda 5 de la Divisió d’Honor a la lliga catalana 2022, va alinear un jugador que no estava a la llista original de l’ordre de forces del Club Mollet i que per tant no tenia dret a ser alineat.

FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

11.9 Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips.

Tanmateix, els clubs podran ampliar les seves llistes d’ordre de forces per disputar la Lliga Catalana d’Escacs. Aquestes ampliacions es podran fer sense utilitzar números bisos, com a molt tard, 7 dies abans de l’inici del Campionat de Catalunya per Equips. Llavors els clubs hauran de demanar a la FCE, mitjançat correu electrònic, l’anul·lació de la llista anterior per tal de tramitar una nova llista, amb les ampliacions de jugadors que s’hagin fet fins aquell moment. A partir d’aquesta data les ampliacions de jugadors hauran de realitzar-se amb números bisos, tal com s’indica en aquest mateix Reglament.

Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia de la Lliga Catalana d’Escacs, però els jugadors mantindran la seva titularitat durant tota la temporada. Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col•loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre. Els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de forces per part de la Federació, que actualitzarà les llistes a la seva pàgina web, amb els nous jugadors incorporats abans de divendres per cada club.

11.11 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d’ordre de forces hauran de presentar una segona relació dels jugadors on s’indicarà el nom dels 17 jugadors que conformaran el plantell del primer equip, com a molt tard 7 dies naturals abans de l’inici de la primera ronda de la Lliga Catalana.

Circular CAT 05/2022 Temes relacionats amb la Lliga

CONSIDERACIONS EN RELACIÓ A LES PRETENSIONS DEL RECLAMANT

RESOLUCIÓ

En relació amb les peticions del reclamant:

  1. El reclamant demana la revisió del resultat del partit Cor de Marina –Mollet de la Divisió d’Honor del dissabte 19 de febrer, en base a una suposada alineació indeguda per part del Mollet. Primer cal indicar que a l’acta del partit no hi ha cap al·legació i la reclamació entra amb posterioritat a les 48 hores preceptives per fer reclamacions. Per tant, la reclamació ja estaria fora de termini i seria rebutjable per la forma. Però, a més, i entrant en el fons de la qüestió, el Club d’Escacs Mollet no ha comès cap irregularitat, ja que disputava el partit amb una llista acceptada, i per tant validada, per la Federació. En cap cas el Mollet podria haver incorregut en alineació indeguda. El resultat del matx es vàlid a tots els efectes.
  2. Diu el Cor de Marina que un argument jurídic de pes és la normativa publicada per la Junta Directiva de la Federació que permetia la modificació del plantell de 17 jugadors, per causes de malaltia d’algun jugador titular, a causa de la Covid. Precisament aquesta normativa avala que la titularitat dels 17 jugadors pot ser modificada i no  és inamovible com al.lega el reclamant. Si convenim que els reglaments només es poden modificar per assemblea, la Junta Directiva de la FCE no hagués pogut permetre la modificació de la titularitat dels jugadors de Divisió d’Honor per Circular, sinó per una modificació assembleària del Reglament.
  3. El Club reclamant al·lega “precedents”, però no aporta cap resolució de Comitès o Comissió Esportiva que avali aquests suposats precedents del 2016 i 2019. Els Comitès s’han de basar en la reglamentació actual, que és la publicada en el web de la Federació.
  4. Tal com indica el Comitè de Competició, (que té la capacitat per interpretar els reglaments en cas de dubte), l’àrt. 11.11, del Reglament General de Competicions, en relació a la Lliga Catalana, no prohibeix la modificació de les 17 titularitats dels jugadors de la Divisió d’Honor, només explicita un termini administratiu de 7 dies per presentar les llistes d’ordre de forces.
  5. Per impedir el dret dels Clubs de Divisió d’Honor a ampliar les seves llistes amb nous jugadors i el dret dels jugadors a jugar, segons l’art. 11.9 del Reglament General de Competició-Lliga Catalana, la reglamentació hauria d’indicar expressament que aquest article no fa referència a la Divisió d’Honor. En el cas que ens ocupa, la manca de prohibició permet als clubs de Divisió d’Honor a ampliar les seves llistes i modificar titularitats, tal com va fer el C.E Mollet.

En aquesta reclamació es plantegen dues qüestions que cal diferenciar:

  1. Si el Club Mollet ha incorregut en alguna irregularitat en el seu partit contra el Cor de la Marina. Segons indica la resolució del Comitè de Competició i els arguments d’aquesta mateixa sentència demostren que no, i que el resultat del partit no pot ser revisat, ni pot ser modificat per sanció.
  2. La segona qüestió que es planteja és si la validació de la llista del Club Escacs Mollet, amb un nou jugador, es va fer d’acord amb la reglamentació vigent. Els Comitès Disciplinaris avalen que es va validar la llista d’ordre de forces del Mollet d’acord amb la Reglamentació actual vigent. Només una modificació reglamentària, aprovada per una assemblea de clubs, podria modificar el reglament per clarificar el que pot ser actualment interpretable.

RESOLUCIÓ

Ratificar la resolució del Comitè de Competició 07/2022.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 02 de març de 2022

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs