REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del Club d'Escacs Barad.

1. ANTECEDENTS DEL FET         

El Club d'Escacs Barad reclama que el jugador del Vall del Tenes J.LL. durant el partit de la lliga Catalana, ronda 3, s’aixecava contínuament de la seva cadira, abandonava la sala de joc, i  utilitzar el seu telèfon mòbil per ajudar-se durant la partida, també denúncia amenaces per part d’aquest jugador.

Per la seva part, el jugador J.LL. nega les acusacions.

2. FONAMENTS DE DRET

LES LLEIS DELS ESCACS


Article 11: La conducta dels jugadors

11.1 Els jugadors no actuaran de manera que deshonrin el joc dels escacs.

La zona de joc es defineix com el lloc on es juguen les partides d'una competició.

11.2.3 Només amb el permís de l'àrbitre pot: 11.2.3.1 Un jugador abandonar el recinte de joc.

3. CONSIDERACIONS

Les acusacions del delegat del Club Barad són molt greus, però no aporten proves, al marge de les declaracions del mateix delegat. Per tant, no es poden demostrar les acusacions d’utilització del telèfon mòbil per ajudar-se durant la partida.

Després d’escoltar totes les parts del litigi, només es pot concloure que el jugador va tenir un comportament poc esportiu, s’aixecava contínuament, sortia de la sala i va alçar la veu. Aquest comportament no és correcte i no es pot tornar a repetir.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. Amonestar el jugador J. LL. Del Vall del Tenes i advertir-li que no pot abandonar la sala de joc sense el permís del delegat, tampoc poc alçar la veu, ni adreçar-se agressivament als adversaris durant la competició. Els jugadors han de tenir sempre un comportament esportiu de tal manera que honorin el joc dels escacs.
  2. El jugador J.LL. del C.E. Vall del Tenes, haurà de desconnectar totalment el seu telèfon mòbil, durant les futures partides en les quals participi en la Lliga Catalana d’Escacs 2022.
  3. 3.Advertir el jugador J.LL. que en cas de reincidència podria ser sancionat amb més gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 9 de febrer de 2022                          

Xarxes socials