REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club Igualada-Ateneu.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El Club d’Escacs Igualada-Ateneu realitza una reclamació del seu matx contra el Congres D de Segona Categoria de Barcelona Grup 2, ronda 2, de la Lliga Catalana 2022, on el jugador delm Congrès, número de llista 38 i elo 1714 va jugar davant del jugador amb número de llista 37 i elo 1731.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament General de Competicions: Lliga Catalana

11.2 En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix)...

12.6 Qualsevol infracció d’aquest apartat serà considerada Alineació Indeguda.

La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

3. CONSIDERACIONS

La infracció és evident i el reglament és molt clar al respecte, es tracta d’una alineació indeguda, encara que no hi hagi hagut intencionalitat.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

  1. 1.Atorgar el punt global de matx a l’equip de l’Igualada-Ateneu B, que guanya el partit per 4-0.
  2. 2.Les partides es computaran per elo amb el resultat real del matx.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 07 de febrer de 2022