REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 31/01/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2013: 

Tercera Categoria de Barcelona grup VIII : Montcada D-Ateneu Barcelonès B 4-0

Retirada: Castelldefels “D”

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:  

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Ateneu Barcelonès B i Castelldefells D.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 31 de gener de 2013 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 31/01/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  el informe de l’Escola de Salou on ens indica que ha realitzat una alineació indeguda davant el club Once Reus de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips a la categoria Tercera de la Delegació de Tarragona.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 8

8.4   Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces... L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx.

Per la present resolució s’acorda:

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip de l’Escola Salou, per alineació indeguda.

El resultat final del matx és el següent:

ONCE Reus 4 – Escola Salou D 0

No obstant això, les partides comptabilitzaran per elo dels jugadors amb el resultat real del partit abans de la sanció.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 31 de gener de 2013

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 22/01/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de la ronda 1 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2013: 

  • Tercera Tarragona Grup III: Gandesana B no es presenta contra Masdenverge C.
  • Tercera Tarragona Grup II: El Club d'Escacs Salou no es presenta contra Gandesana A.
  • Tercera Girona Grup I: Santa Eugènia E no es presenta a casa contra Guixolenc C. Santa Eugènia E es retira de la competició.
  • Promoció Sub12 Preferent de Barcelona: Martorell es presenta amb sol un jugador. No es disputa el partit.
  • S’ha retirat abans de començar la primera ronda, però un cop publicat el sorteig: Comtal E, Vic B, Tona B, tots de Tercera Categoria de Barcelona. El Mollet B de promoció Sub-12 de Barcelona.

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:  

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Gandesana B, Salou, Santa Eugènia E, Martorell Sub-12, Mollet B Sub-12, Comtal E, Vic B, Tona B.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 23 de gener de 2013

VERSIÓ PER IMPRIMIR

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 31/01/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  La reclamació del C.E. Tarragona en el seu partit contra el C.E Vila-seca de la Segona Ronda de la categoria Preferent grup I, de la Delegació de Tarragona, on el Club de Vila-seca va deixar una vacant al tauler número 10.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 7

7. PRESENTACIÓ D’EQUIPS I INICI DE L’ENCONTRE

7.1   ...”. Els clubs amb dos equips a la competició només podran presentar taulells vacants a l’equip B...

Per la present resolució s’acorda:

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip del Vila-seca, per alineació indeguda.

El resultat final del matx és el següent:

Tarragona C 10 – Vila-seca 0

No obstant això, les partides comptabilitzaran per elo dels jugadors amb el resultat real del partit abans de la sanció.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 31 de gener de 2013

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 22/01/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  el comunicat del Club Escola d'Escacs Salou relatiu a la primer ronda del Campionat de Catalunya per Equips de Tercera Categoria Grup 2 de Tarragona, on l’equip del Capablanca B, no va alinear els seus jugadors per ordre de forces.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 7.2 

En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). 

I el que diu l’art. 8.6

 8.6  ...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

Per la present resolució s’acorda: 

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip del Capablanca B, per alineació indeguda. 

El resultat final del matx és el següent:

Escola d'Escacs Salou 4 – Capablanca B 0

No obstant això, les partides comptabilitzaran per elo dels jugadors amb el resultat real del partit abans de la sanció. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 23 de gener de 2013

VERSIÓ PER IMPRIMIR