REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 02/07/2013, per conèixer els temes de la seva competència.

VIST, la resolució 27/2013 del Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs.

S’acorda:

Estimar la resolució 27/2013 del Comitè de Competició de la FCE i instar a la Junta Directiva de la Federació a que demani al Comitè de Competició què aquest obri l’expedient informatiu en relació a l’assumpte pel qual van apel·lar la resolució Comitè d’Apel·lació de la FCE

Barcelona, 2 de juliol de 2013