REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 18 de novembre de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de  Campionat Territorial de Barcelona a la setena ronda, on hi consta que el jugador Esteve Ferre reclama el punt de la partida perquè al seu adversari Rafael Cabanillas  li va sonar el mòbil i no el va contestar.

 

ATÈS, el que diu la circular 3/2008 de la FCE i el criteri que sempre ha tingut el Comitè de Competició en proves oficials de la FCE on no hi ha presència arbitral.

 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada, el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

  1. Avisar el jugador Rafael Cabanillas  que en cas de reincidència podria ser sancionat amb la pèrdua del punt o la inhabilitació.

  2. No modificar el resultat de la partida.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Barcelona, 18 de novembre de 2008