REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 18 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’escrit d’apel.lació del C.E. Balaguer en relació a la resolució 4/2009 del Comitè de Competició de la FCE on imposa una multa del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per Equip als seus Equips.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, ja que el Comitè ja ha imposat la sanció mínima en aquests casos.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE

Barcelona, 18 de març de 2009