REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 12 hores del dia 4 de febrer de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del club Tona, on demana que es disputi el partit que va perdre per incompareixença entre aquest club i el Llinars C ja que es va fer un canvi de calendari pocs dies abans de començar la competició.

 

ATÈS, que la Federació va avisar els clubs mitjançant circular i correu electrònic en temps i forma.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

No acceptar la reclamació del club Tona i mantenir el resultat del matx.

 

El resultat del matx queda:

 

Llinars C 4 – Tona 0 

 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 4 de febrer de 2010