REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 17 hores del dia 16 de juny de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la reclamació del Director de la Final del Campionat de Catalunya de Veterans 2010, on es denuncia el comportament del jugador Josep Vilageliu. 

 

ATÈS, que aquet Comitè va cridar el jugador i se li va fer una entrevista perquè efectués les al·legacions que considerés oportunes. 

 

Es va acordar:

 

Tancar l’expedient informatiu, ja que les acusacions de comportament inadequat  efectuades en contra del Sr. Josep Vilageliu no estan relacionades directament amb la Competició  ni des del punt de vista esportiu ni del disciplinari i aquest Comitè no té atribucions per jutjar-les. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 17 de juny de 2010