REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 01/09/2013, per conèixer els temes de la seva competència.

VIST, l’escrit d’apel·lació de Carlos Salgado Allaria, on al·lega que el Comitè de Competició no ha contestat la seva reclamació de data 21/3/2013 i per tant considera que és desestimatòria.

ATES, que no és d’aplicació, en aquest cas, la legislació que regula el silenci administratiu i per tant no es pot considerar que el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs hagi desestimat la demanda del reclamant.

S’acorda:

  1. 1.No acceptar a tràmit la reclamació efectuada per Carlos Salgado al Comitè d’Apel·lació, ja que prèviament ha de resoldre el Comitè de Competició de la FCE.
  2. 2.Demanar al Comitè de Competició que resolgui el més aviat possible sobre aquest assumpte.

Barcelona, 1 de setembre 2013