REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 18 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 18 de gener de 2008. 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Preferent de Tarragona de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Gandesa i Torredembarra B, on es fa constar que li va sonar el mòbil a un jugador del Gandesana i el va contestar. 

VIST, el recurs d’apel.lació del Club d’Escacs Torredembarra relacionat amb la resolució del Comitè de Competició de la FCE. 

ATÈS, el que diu la circular 3/2008 de la FCE i de l’art. 7 del Reglament General de Competicions. 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

7.  PARTIDES JUGADES  SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida  sub-condicione és aquella on  el resultat final de la qual depèn de la decisió  que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

Per la present resolució s’acorda: 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius: 

  1. La reclamació no es va fer de la forma reglamentària, tal com indica la normativa del Reglament General de Competicions de la FCE en el seu art.7, per tant, existeix un clar defecte de forma en la reclamació del club escacs Torredembarra. En cap moment figura a l’acta que cap jugador jugués sub-condicione, tampoc figura l’hora en que es va produir l’incident, ni la reclamació. El fet de no signar una planilla no implica que s’ha jugat sub-condicione, per jugar sub-condicione s’ha d’escriure a l’acta que es juga sub-condicione i això no es pot fer un cop acabat el matx.

  2. El reglament de la FIDE relatiu a que cap jugador pot portar a la sala de joc un aparell electrònic, no pot ser d’aplicació al Campionat de Catalunya per Equips, ja que es juga sense àrbitres i seria impossible efectuar un control efectiu. Per això la Federació Catalana d’Escacs mitjançant diferents circulars ha indicat els criteris del Comitè de Competició en cas de què soni un mòbil en aquesta competició.

  3. En la norma escrita (circulars 3/2008, 19/2006) el Comitè de Competició es reserva el dret de decidir la sanció, ja sigui una amonestació, la pèrdua del punt o la inhabilitació.

  4. La decisió de quina és la sanció adequada a cada cas es pren valorant les diferents circumstàncies i per tant no són comparables altres decisions que hagi pogut prendre el Comitè de Competició en diferents anys.

  5. Sortir de la sala de joc sense permís no és en si mateix motiu per ser sancionat amb pèrdua de la partida.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE
Barcelona,  18 de febrer de 2008