REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 12 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Preferent de Girona de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Santa Eugènia  i el Gerunda B, on el jugador del Santa Eugènia Angel Castellanos, en posició perduda atura el rellotge en senyal d’abandó,  però en aquell moment es avisat per un altre jugador del seu club que el seu contrincant havia efectuat  una jugada il·legal en el transcurs de la partida.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels escacs de la FIDE

Art. 5: La finalització de la partida

Art. 5.1

b. La partida es guanyada pel jugador  l’adversari del qual declara que abandona.

Això finalitza immediatament la partida.

Per la present resolució s’acorda:

1.      Advertir els jugadors i delegat del club d’escacs Santa Eugènia que els jugadors no poden rebre ajuts externs a la seva partida. En aquest cas concret, aquest Comitè no sancionarà la persona que va efectuar l’avís perquè es considera que la partida ja havia finalitzat amb l’abandonament per part del jugador Angel Castellanos del Santa Eugènia. La sanció per ajudar un company d’equip és la inhabilitació per un o més partits.

2.        No acceptar la reclamació del jugador del Santa Eugènia, Angel Castellanos, ja que aquest Comitè considera que el fet d’aturar el rellotge en posició perduda, sense abans dir que volia fer una reclamació,  és una manera habitual de declarar que s’abandona una partida. Això ho corrobora el redactat de l’acta on es reconeix que el jugador del Santa Eugènia es disposava a abandonar la partida i només pel fet que va ser advertit per un jugador del seu equip va intentar rectificar el fet de rendir-se. 

El resultat final del matx és el següent:

Santa Eugènia 5,5 – Gerunda B 4,5

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 12 de febrer de 2008