REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 Recinte Fabra i Coats (08030) Barcelona, a les 11,30 hores del dia 9 de maig de 2012 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

ATÈS, la denúncia de V.C., àrbitre principal del Campionat Escolar d’Escacs del Bages-Bergueda 2011-2012 en contra de J. V. , per desobediència.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Arxivar la denúncia per no trobar cap infracció esportiva o reglamentària imputable a la persona denunciada.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs

 

Barcelona, 10 de maig de 2012

 

Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.