S'obre el termini per licitar la publicitat i patrocini per confeccionar les planilles de la Federació Catalana d'Escacs.

 

LICITACIÓ PER A LA CONFECCIÓ DE PLANILLES DE LA FEDERACIÓ 

La Federació Catalana d’Escacs obre el període de licitació per al patrocini de 100.000 planilles d’anotació.  

Les licitacions, que no poden ser inferiors a 1.000€, hauran de venir en sobre tancat, indicant la quantitat del patrocini i els terminis en què es farà efectiu.  

La Federació encarregarà les planilles a una impremta i l’empresa patrocinadora indicarà el text que vol que consti  en la franja inferior de les planilles. 

Les propostes hauran de presentar-se abans del dia 28 de febrer de 2012 a les 19 hores. (Gran Via de les Corts Catalanes, 594; 7-1 (08007) Barcelona). (e-mail: federacio@escacs.cat" style="color:blue"><a href="mailto:federacio@escacs.cat">federacio@escacs.cat).</span></span></span></b><span size="2" face="Verdana" style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"> 

La Federació resoldrà en un termini no superior a set dies hàbils a partir de la data de tancament de la licitació.