REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 3 de març de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit Tona B – Vic B,  i la carta del delegat del VIC B  posterior al matx on denuncia una sèrie d’irregularitats que segons la seva versió dels fets es van produir durant aquest encontre. 

ATÈS, el que diu el Reglament General de Competicions

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera:

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit. 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

Desestimar les denúncies del delegat de l’Equip del VIC B, per defecte de forma, ja que les incidències s’havien d’haver anotat a l’acta de l’encontre, tal com indica el Reglament General de Competicions de la Federació al seu art. 7.3. En cas contrari el club adversari queda en indefensió, ja que no va poder donar la seva versió dels fets. 

El resultat del matx queda: 

Tona B 2 - Vic B 2 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

  EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
Barcelona, 3 de maç  de 2010