55è Campionat Individual de Catalunya – Territorial de Tarragona

BASES

1. ORGANITZA: La Federació Catalana d'Escacs – Delegació Territorial de Tarragona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vandellós-Hospitalet de l'Infant i el Club d'Escacs Hospitalet de l'Infant

2. PARTICIPANTS: Tots els jugadors/es amb llicència en vigor de la Federació Catalana d'Escacs.

3. DIES DE JOC: 7, 14, 21 i 28 d'octubre, 4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre de 2012.

4. HORA D'INICI: 9:30 hores

5. LOCAL DE JOC: HOSPITALET DE L'INFANT, Casal Urbanització HIFRENSA ( pavelló)

Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat.

6. SISTEMA DE JOC: Sistema Suís basat en valoració (Sistema Holandès) a 9 rondes amb l'ajuda del programa informàtic SWISS MANAGER i en dos grups.

GRUP "A": Tots els jugadors/es que ho demanin.

GRUP "B": Els jugadors/es que tinguin un elo català inferior a 1950.

7. RITME DE JOC: El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

8. AVALUACIÓ: Els dos grups s'avaluaran per elo FIDE, FEDA i FCE

9. PUBLICITAT: Els aparellaments, resultats i classificacions es publicaran a les webs de la Federació i de Chess-Results.

Els participants autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l'organització consideri adients per a la difusió de l'esdeveniment.

10. RETARDS: El jugador/a que es presenti amb 30 minuts de retard respecte l'hora oficial de començament de la ronda perdrà la partida, tret que l'àrbitre decideixi una altra cosa.

11. INCOMPAREIXENCES: El jugador/a que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, a criteri de l'àrbitre serà retirat del campionat.

Dues " no presentacions", justificades o no, suposen la retirada definitiva del campionat.

Una "no presentació injustificada" pot suposar la pèrdua d'un punt a la classificació final.

12. DESCANSOS: Un jugador/a pot demanar, com a màxim, 2 descansos (byes) de zero punts.

13. DESEMPATS: 1er: Bucholz brasiler (-1) amb ajustament Fide

2on: Bucholz Total amb ajustament Fide

3r: Progressiu-Acumulatiu fins les últimes conseqüències

4t: Sonneborn-Berger

5è Resultat Particular

6è Sorteig

Ajustament Fide: Tota partida no jugada es considerarà taules en el càlcul del bucholz.

14. ANOTACIÓ: Segons els articles 8.1 i 8.4 de les Lleis dels Escacs, els jugadors no podran deixar d'anotar les jugades en cap moment de la partida. Està prohibit anotar la jugada abans de fer-la sobre el tauler d'escacs.

15. OBLIGACIONS: Els participants al campionat hauran de col·locar les peces sobre el tauler i, en acabar la partida, recollir-les i portar-les, junt amb el tauler i rellotge, al lloc que l'organització designi.

16. RECLAMACIONS: Hi haurà fulls de reclamació a disposició dels jugadors.

Tota reclamació dirigida al Comitè de Competició de la FCE sobre una decisió de l'equip arbitral haurà d'estar feta per escrit i lliurada a l'àrbitre principal en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

17. TELEFONIA Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l'àrbitre, a no ser que estiguin completamente desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, pel jugador comporta la pèrdua de la partida o l'expulsió de la sala de joc de l'espectador.

18. DIRECCIÓ TORNEIG: Sra. Marta Amigó  Vilalta

19. ARBITRATGE: Sr. Josep Mª Camell i Jané        Àrbitre Principal

Sr. Gumersind Maseras Rozas Àrbitre Adjunt Sr. Josep Terrones Sánchez Àrbitre Auxiliar

20. PREMIS i TROFEUS: El jugador/a campió del GRUP"A" podrà participar en el CAMPIONAT INDIVIDUAL ABSOLUT DE CATALUNYA 2013.

Trofeus per al Campió, Sub-campió i tercer classificat del GRUP"A"

Trofeus per al Campió, Sub-campió i tercer classificat del GRUP"B"

La Primera Classificada del GRUP"A" obtindrà plaça per al Campionat Femení de Catalunya amb les despeses d'allotjament pagades a l'Hotel designat per l'organització.

Els trofeus es lliuraran als propis jugadors guardonats a la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ TERRITORIAL a celebrar a l'any 2013.

21. ÈTICA Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctamente tant dintre com fora de les instal·lacions esportives.

No està permès als jugadors abandonar el recinte de joc sense el permís de l'àrbitre.

No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

22. ESPECTADORS Els espectadors i jugadors d'altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altre manera. Si és necessari, l'àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar l'àrbitre (Lleis dels Escacs, Art. 13.5,a ).

Els jugadors que hagin finalitzat les seves partides seran considerats espectadors.

23. TOT EL NO PREVIST Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa FCE, FEDA i FIDE.

24. LA PARTICIPACIÓ La participación en el Campionat implica l'acceptació d'aquestes Bases