CONVOCATÒRIA

DIES DE JOC: 29 de setembre; 6, 20 i 27 d’octubre (Si fos necessària una 5ª ronda, es faria el dia 20 d’octubre al matí).

LOCAL DE JOC: Secció d’escacs del Reus Deportiu. HORA D’INICI: 16:30 hores.

ORGANITZA: Delegació Territorial de Tarragona de la FCE, amb la col•laboració de la secció d’escacs del Reus Deportiu.

SISTEMA DE JOC: Es jugarà pel sistema suís a 4 rondes amb un grup -mitjançant sorteig, pel programa swiss manager, sempre que sigui possible segons el número de participants.

INSCRIPCIÓ: La quota d’inscripció és de 12 €. La data límit d’inscripció serà el dilluns dia 24 de setembre a les 20:00 hores. Les inscripcions s’hauran de fer mitjançant correu electrònic, especificant el nom i cognoms de les jugadores participants, a l’adrea tarragona@escacs.cat Els noms de les jugadores inscrites es penjaran a la pàgina web i a chess results a partir del dia 26 de setembre. En cas d’errors, es podrà reclamar fins el dia 27 de setembre a les 20 h. El dia 28 de setembre es penjarà el sorteig de la 1ª ronda de joc. Les inscripcions fora de termini poden comportar començar a jugar a la 2ª ronda.

FORMA DE PAGAMENT: Les participants hauran d’ingressar l’import de la seva inscripció al número de compte de la Delegació Territorial de Tarragona 2013-3074-66-0210284063 (Catalunya Caixa), indicant FEMENÍ + nom i cognoms de la jugadora, o bé el nom del club en el cas que el club pagui les inscripcions de les seves participants. També hi haurà l’opció que els clubs sol•licitin que se’ls carregui l’import de les inscripcions de les seves jugadores al compte que tenen a la federació, però aquests hauran d’especificar-ho enviant un mail a tarragona@escacs.cat per tal d’evitar malentesos. Les participants que no hagin pagat la seva inscripció en finalitzar la 1ª ronda de joc podran ser eliminades del torneig.

BASES DEL TORNEIG

1- Podran participar-hi totes les jugadores amb llicència federativa en vigor i que pertanyin a la Delegació Territorial de Tarragona.

2- Es jugarà pel sistema suís a 4 rondes. (Per celebrar-se el torneig hi ha d’haver un mínim de 8 jugadores inscrites).

3- La jugadora que falti a una ronda sense causa justificada, serà, a criteri de l’àrbitre, retirada del torneig i se li restarà un punt a efectes de la classificació final. Dues “no presentacions”, justificades o no, suposen la retirada definitiva del torneig.

4- La jugadora que es presenti amb 30 minuts de retard respecte l’hora oficial del començament de la ronda perdrà la partida.

5- Una jugadora pot demanar com a màxim 1 bye (descans) de zero punts.

6- Ritme de joc: 90 minuts + 30” per jugada i a caiguda de bandera.

7- El torneig serà vàlid per a l’avaluació d’ELO català, FIDE i FEDA.

8- Desempats: Bulchoz brasiler (-1) amb ajustament FIDE, Bulchoz total amb ajustament FIDE, Progressiu-acumulatiu fins a les últimes conseqüències, Sonnenborg-Berger. * Ajustament FIDE: Tota partida no jugada es considerarà taules en el càlcul del Bulchoz.

9- Segons els articles 8.1 i 8.4 de les Lleis dels Escacs, les jugadores no podran deixar d’anotar les jugades en cap moment de la partida. Està prohibit anotar la jugada abans de fer-la sobre el tauler d’escacs.

10- PREMIS: Trofeu per a les 3 primeres classificades. La primera jugadora de la classificació final es classificarà per al campionat de Catalunya Femení 2012 amb les despeses d’allotjament pagades. Els trofeus es lliuraran a les pròpies jugadores guardonades, a la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ TERRITORIAL de l’any 2013. 11- Director del torneig: A determinar. Àrbitre principal: A determinar.

12- Segons l’article 12.2 de les Lleis dels Escacs, està prohibit portar telèfons mòbils o qualsevol altre mitjà de comunicació no permès per l’àrbitre en el recinte de joc. Si sona el telèfon mòbil, la jugadora perdrà la partida. Si a un espectador li sona el telèfon, aquest serà expulsat de la sala de joc.

13- Tota reclamació dirigida al Comitè de Competició sobre una decisió de l’equip arbitral haurà d’estar feta per escrit i lliurada a l’àrbitre principal del torneig, en un termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

14- La participació en el torneig implica l’acceptació d’aquest reglament.