ORGANITZA

La Federació Catalana d'Escacs - Delegació Territorial de Tarragona amb la col·laboració del Club d'Escacs Hospitalet de l'Infant.

PARTICIPANTS

Tots els esportistes amb llicència en vigor de la Federació Catalana d'Escacs.

INSCRIPCIÓ

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el formulari d’inscripció. Qualsevol altre forma d’inscripció no serà vàlida. Preu de les Inscripcions:

 • Per als jugadors sèniors: 20 €
 • Per als menors de 16 anys, els majors de 65 anys (*) i discapacitats: 15 €.

(*) Edats segons la Federació Catalana per a la temporada 2023.

Si l'import de la inscripció s'abona abans del 10 de setembre, hi ha un descompte de 5 €.

El pagament cal fer-lo un cop omplert el formulari d’inscripció segons el grup en què es vulgui participar:

La data màxima per fer les inscripcions serà el dijous 21 de setembre. Un cop fet l'aparellament, les noves inscripcions entrarien a la segona ronda.

El termini per a les inscripcions es tancarà el dijous 28 de setembre 2023. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

DIES DE JOC

El diumenge 24 de setembre, els diumenges 1, 8, 22 i 29 d'octubre, el dissabte 11 de novembre i els diumenges 19 i 26 de novembre de 2023.

Aquest any de forma excepcional i per falta de dates es redueix una ronda el Territorial.

Les dates de les rondes finals es podrien veure alterades degut a l’organització del Campionat de Catalunya Absolut que té pendent l’assignació de les dates. La Federació Catalana d’Escacs juntament amb el director del torneig acordaran trobar la data adient per fer la ronda que manqui.

HORA D'INICI

Totes les rondes es jugaran en diumenge a les 09:30h dels diumenges matí, llevat del dissabte 11 de novembre que es jugarà a les 16:30.

LOCAL DE JOC

El local de joc serà a L'HOSPITALET DE L'INFANT, Casal Urbanització HIFRENSA (pavelló). Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

SISTEMA DE JOC

Es jugarà pel sistema Suís FIDE a 8 rondes amb tres grups (grup A, grup B i grup C) mitjançant l'ajuda del programa Swiss Manager.

 • GRUP "A": Tots els esportistes que ho demanin.
 • GRUP "B": Els esportistes que tinguin un ELO català igual o inferior a 1925. (*)
 • GRUP "C": Els esportistes que tinguin un ELO català igual o inferior a 1700. (*)

(*) L'ELO català de referència serà el de la llista de setembre de 2023.

El rànquing inicial serà per ELO FIDE pels grups A i B, i per ELO català pel grup C.

RITME DE JOC

El ritme de joc serà de 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

AVALUACIÓ

Els grups A i B s'avaluaran per ELO català i per ELO FIDE, i el grup C només per ELO català.

DESCANSOS

Un esportista pot demanar, com a màxim, 2 descansos (byes) de zero punts.

Els descansos s'han de sol·licitar durant el torneig (abans d'acabar la ronda en curs) a l'àrbitre principal. Si es vol demanar bye a la primera ronda, s'ha de sol·licitar en el mateix formulari d’inscripció o mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat

INCOMPAREIXENCES

L'esportista que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, serà retirat del campionat.

Si hi ha una justificació a la incompareixença, l'esportista l'ha de comunicar el mateix dia de joc abans de les 22:00 hores.

Un jugador retirat o eliminat no té dret a premi.

Tot esportista eliminat / retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

RETARDS

L'esportista que es presenti amb 60 minuts de retard respecte a l'hora oficial de començament de la ronda perdrà la partida.

APARELLAMENTS i RESULTATS

Els aparellaments, resultats i classificacions es publicaran a la web Chess-Results.

Cada dilluns abans de les 20:00h es publicaran els aparellaments de la següent ronda. Hi haurà un període de 24 hores per fer reclamacions i es consideraran definitius a les 20:00 hores del dimarts.

Els emparellaments de la ronda 1 sortiran el divendres 22 de setembre de 2023 a la nit.

DESEMPATS

 1. Resultat particular
 2. Buchholz menys el pitjor resultat (aplicant ajustament FIDE)
 3. Buchholz Total (aplicant ajustament FIDE)
 4. Nombre de partides guanyades
 5. Sonneborn-Berger

L'ordre dels 3 primers sistemes de desempat se sortejarà al finalitzar la última partida de la darrera ronda.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.07 Tie-Break Regulations – FIDE Handbook].

PREMIS i TROFEUS

 • Trofeus per al Campió, Subcampió i Tercer classificat del GRUP A
 • Trofeus per al Campió, Subcampió i Tercer classificat del GRUP B
 • Trofeus per al Campió, Subcampió i Tercer classificat del GRUP C

Els trofeus es lliuraran a la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ TERRITORIAL a celebrar a l’any 2024.

Els tres primers classificats de cada grup estaran convidats al dinar de germanor de la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ TERRITORIAL a celebrar a l’any 2024.

ARBITRATGE

L’àrbitre principal serà el Sr. Josep Ramon Rodríguez.

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

RECLAMACIONS:

L’àrbitre tindrà fulls de reclamació a disposició dels jugadors.

Tota reclamació dirigida al Comitè de Competició de la FCE sobre una decisió de l'equip arbitral haurà d'estar feta per escrit i lliurada a l'àrbitre principal / director del Torneig en un termini màxim de 30 minuts després del final de la ronda.

TELEFONIA:

Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l'àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, per al jugador comporta la pèrdua de la partida o l'expulsió de la sala de joc de l'espectador.

ESPECTADORS:

Els jugadors d'altres partides no poden parlar sobre una partida o interferir-hi de qualsevol altra manera. Si és necessari, l'àrbitre pot fer fora del recinte de joc els infractors. Si algú observa una irregularitat, només pot informar l'àrbitre (Lleis dels Escacs, Art. 12.7).

INVITACIONS

Estan convidats a la inscripció al Campionat Territorial Absolut els esportistes premiats als circuits de ràpides d’estiu segons la circular TGN 17/2023.

Per facilitar el muntatge i desmuntatge de la sala, els clubs que s’ofereixin a col·locar escaquers, caixes de peces, rellotge i números a sobre de les taules abans de l’inici de la ronda, se’ls assignaran tres invitacions a la inscripció per cada dues jornades que munten, o una invitació si és només una jornada. S’exceptuen la primera i la darrera jornada (1a i 9a ronda). El Club Escacs Hospitalet de l’Infant no està inclòs en aquestes invitacions. Els clubs que vulguin assumir el muntatge de la sala ho han de comunicar mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat

ALTRES

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dins com fora de les instal·lacions esportives.

No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l'àrbitre.

No es poden analitzar les partides a la sala de joc.

Tot el no previst en aquestes bases es regirà per la normativa FCE i FIDE.

La participació en el campionat implica l'acceptació d'aquestes Bases.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d'Escacs – delegació de Tarragona té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel que prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, en formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l'organització a publicar imatges del torneig en les quals apareguin per tal de fer difusió de l'activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment. La Federació Catalana d'Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

 

Tarragona, a 12 de agost de 2023

Delegació Territorial de Tarragona