Territorial de Tarragona

Ascensos i descensos a la Lliga Catalana temporada 2022

Excepcionalment, el grup de Preferent compte amb dos equips de més, i això farà que hagin de baixar més clubs a les categories inferiors per retornar a establir grups de 10 com a màxim a totes les categories. En el cas que es donés el supòsit 3 o 4 es conformarà la preferent amb el mateix format d’enguany de 12 equips.

*En el cas del supòsit 1, hi haurà un play-off d’ascens entre els 2s de 2ª categoría per decidir quin equip jugarà a 1ª provincial.

**En el cas del supòsit 3, hi haurà un play-off d’ascens entre els 2s de 1ª categoría per decidir quin equip jugarà a Preferent.

Excepcionalment, en tots els supòsits no hi hauran descensos de 2ª categoría a 3ª per a recuperar els 3 grups habituals a 2ª categoría. Per a completar els grups de 2ª ascendiran els 2 millors de cada grup de 3ª categoría.

Tot depenent del número d’equips de la Territorial de Tarragona que perdin la categoria de Segona Nacional, tindrem el quadre d’ascensos i descensos de cada categoria de la Territorial de Tarragona. Per a aquesta Lliga 2022, té dret a l’ascens a Segona Nacional 1 equip de Preferent.

Supòsit 1: +1

No baixa cap equip de la Territorial de Tarragona de Segona Divisió i puja 1 equip de Preferent.

Categoria Variació Ascensos i descensos detallat
Preferent Puja 1
baixa 3
- 1 que puja a Segona Divisió
- 3 que baixa a Primera
+ 2 que pugen de Primera
Primera Pugen 2
baixa 4
+ 3 que baixa de Preferent
- 2 que pugen a Preferent
- 4 que baixa a Segona
+ 3 que pugen de Segona *(play-off d’ascens entre 2s)
Segona Pugen 4
baixa 0
+ 4 que baixa de Primera
- 3 que pugen a Primera
- 0 que baixa a Tercera
+ 4 que pugen de Tercera
Tercera Puja 2 de cada grup - 4 que pugen a Segona

 

Supòsit 2: +0

Baixa 1 equip de la Territorial de Tarragona de Segona Divisió i puja 1 de Preferent.

Categoria Variació Ascensos i descensos detallat
Preferent Puja 1 baixen 4 + 1 que baixa de Segona Divisió
- 1 que puja a Segona Divisió
- 4 que baixen a Primera
+ 2 que pugen de Primera
Primera Pugen 2 baixen 4 + 4 que baixen de Preferent
- 2 que pugen a Preferent
- 4 que baixen a Segona
+ 2 que pugen de Segona
Segona Pugen 4 baixen 0 + 4 que baixen de Primera
- 2 que pugen a Primera
+0 que baixa de Segona
+ 4 que pugen de Tercera
Tercera Pugen 2 de cada grup +0 que baixa de Segona
- 4 que pugen a Segona

 

Supòsit 3:       -1

Baixen 2 equips de la Territorial de Tarragona de Segona Divisió i puja 1 de Preferent.

Categoria Variació Ascensos i descensos detallat
Preferent Puja 1 baixen 4 (12 equips mateix format 2021) + 2 que baixen de Segona Divisió
- 1 que puja a Segona Divisió
- 4 que baixen a Primera
+ 3 que pugen de Primera 
Primera

Pugen 3
baixen 4 (2 grups de 10)

+ 4 que baixen de Preferent
- 3 que pugen a Preferent **(play-off d’ascens entre 2s).
- 4 que baixen a Segona
+ 2 que pugen de Segona
Segona Pugen 4 baixen 0 + 4 que baixen de Primera
- 2 que pugen a Primera
+0 que baixa de Segona
+ 4 que pugen de Tercera
Tercera Pugen 2 de cada grup +0 que baixa de Segona
- 4 que pugen a Segona

 

Supòsit 4:       -2

Baixen 3 equips de la Territorial de Tarragona de Segona Divisió i puja 1 de Preferent.

Categoria Variació Ascensos i descensos detallat
Preferent Puja 1 baixa 4 (12 equips mateix format 2021) + 3 que baixen de Segona Divisió
- 1 que pugen a Segona Divisió
- 4 que baixen a Primera
+ 2 que pugen de Primera
Primera Pugen 2 baixen 4 (2 grups de 10 amb 2 vacants) + 4 que baixen de Preferent
- 2 que pugen a Preferent
- 4 que baixen a Segona
+ 2 que pugen de Segona
Segona Pugen 4 baixen 0 + 4 que baixen de Primera
- 2 que pugen a Primera
+0 que baixa de Segona
+ 4 que pugen de Tercera
Tercera Pugen 2 de cada grup +0 que baixa de Segona
- 4 que pugen a Segona