Acta Reunió de Clubs de Tarragona. Calendari 2021

Reunits els clubs de la delegació de Tarragona de forma semi presencial el dia 4 de setembre de 2021 a les 10,00 hores, Carrer Poblet i Teixidó nº 10 1ª planta de Montblanc.

Presents:

Clubs: Josep Chavarria (Amposta), Jordi Torres (Calafell), David Cabrero (Cambrils), Josep Mª Bondia (Duesaigües), Miquel Trullols (Espluga de Francolí), Sergi Aubanell (Gandesana), Aleix Plà (Hospitalet de l’Infant), Jordi Mas (Lira Vendrellenca), Jordi Roca (Montblanc), Santi Año (Peó Vuit), Ruben Gavilan (Escacs Reus), Enoc Altabàs (Riu Sènia), Oscar Ferrer (Riudoms Fischer), Carlos Mª Albert (Ruy Lopez), Salvador Barrot (Santa Coloma de Queralt), José Maria Martínez (Tarragona), Jordi Salvat (Torredembarra), Vicent Ferrer (Tortosa), Enric Chalmeta (Ulldemolins), Francesc Blasco (Valls) i Aleix Ferrer (Vila-rodona).
Federació: Antonio López (Gerent de la FCdE) i Jordi Mas (delegat territorial de Tarragona).

L’objectiu era establir el calendari d’activitats de la delegació pel que resta de 2021.

L’ordre del dia era el següent:

• Torneig Interclubs
• LXIV Campionat de Tarragona Individual Absolut
• IX Lliga de Tarragona (2021) - Promoció sub-12
• VII Minicopa de Tarragona – campionat per equips d’edats
• III Memorial Terreu (2021) - Sub-20
• Torn obert de paraula.

El delegat aclareix la circular 29/2020 sobre tràmits i llicències del 2021 i fa esmena de les bonificacions percebudes pels clubs. A continuació, es pasa a informar a tots els assistents de les diferents competicions que resten fins a final d’any i es sotmeten a votación les propostes de la convocatoria. Finalment, es fa un torn obert de paraula, on es fan suggeriments i noves propostes.

Propostes sotmeses a votació:

LXIV Campionat de Tarragona Individual Absolut

• Es proposarà disputar el campionat Individual Absolut als dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre i 6, 13, 20 i 27 de noviembre a les 16.30h al Pavelló d’Hifrensa a l’Hospitalet de l’Infant.

S’aprova per 16 vots a favor, 1 abstenció i 0 vots en contra.

IX Lliga de Tarragona (2021) – Promoció sub-12.

• Es proposarà suspendre la competició d’aquest any, amb la idea que s’anotin equips sub-12 al torneig Interclubs que cau en les mateixes dates.
S’aprova la suspenció, per 6 vots a favor, 12 abstencions i 0 vots en contra.

VII Minicopa de Tarragona – campionat per edats.

• Es proposarà o ve mantenir la data actual del campionat i disputar-la el 19 de desembre o ve passar la Minicopa al gener del 2022 on potser hi hauran més llicències d’edats que aquest any.

Es decideix no votar sobre aquesta competició, i prendre una decisió consensuada entre els clubs que tenen jugadors subs un cop doni inici el curs escolar i els clubs inicïin les classes pertinents.

III Memorial Terreu (2021) - Sub-20

• Es proposarà suspendre la competició d’aquest any, ja que és un torneig presencial de ritme tradicional de tres diez seguits i el calendari amb el Torneig Interclubs i l’Individual Absolut estarà molt atapaït.

S’aprova la suspenció per unanimitat.

Propostes dels assistents referents a competicions:

Interclubs:

• Es proposa que els jugadors que no están inscrits en un equip i que estiguin per llista d’ELO per sota de l’últim jugador de l’últim equip, puguin jugar amb l’últim equip.

• Es comenta que per evitar incompareixènces a les últimes rondes d’equips que no es juguen el premi, s’estudii posar més premis per a segons i tercers classificats de grup.

Individual:

• Es recorda que al no disputar-se l’última Festa de Tarragona, on tradicionalment es repartien els premis als campions de les diferents competicions de la delegació, hi ha premis no entregats i es demana fer l’entrega d’aquests premis pendents a la primera ronda del torneig Individual.

Minicopa:

• S’exposa que si en el cas que la Minicopa 2021 s’acabes jugant en desembre, si es podría estudiar la possibilitat de que juguessin jugadors amb llicència d’1 dia o si pel contrari es puguessin inscriure jugadors gratuitament pel que resta d’any.

Torn de paraula:

• Els clubs organitzadors de tornejos d’estiu d’aquest any comenten que hi ha material malmès que s’hauria d’anar renovant progressivament. El gerent de la FCdE comenta que el material de la delegació es pot anar renovant i ho coordinarà amb el delegat.

• Es comenta que a les competicions d’edats i de veterans es podría augmentar l’assistència si hi hagués un mitjà de transport compartit per varis clubs, s’estudiarà per part del delegat si es posible articular aquest punt, a fi de augmentar la participación en els tornejos.

• Es pregunta quan s’organitzarà el curs de monitor de nivell 2 i si será on-line. Es posa de manifest que seria interessant podeu treure’s aquest curs de forma intensiva durant el campionat d’edats de Catalunya.

• Es posa de manifest que no s’ha organitzat cap curs d’arbitres i que fora bo que se n’oferís un de forma on-line.

• Es comenta que per a clubs petits amb situació de vulnerabilitat de desaparèixer fora bo que hi hagués algún tipus de beca o ajut perquè un monitor títolat estigués interessat en ajudar a aquest club a agafar jugadors joves i formar-los per rejuvenir el club.

• Es decideixen fer varis grup de treball voluntaris entre representats per a organitzar els següents punts: campionats sub-12, colònies d’estiu, clubs amb vulnerabilitat i recuperació de clubs històrics.