EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Donat que aquesta temporada al Campionat de Catalunya individual d'edats 2019 la categoria sub-18 ha passat a ser un obert, que s'han eliminat les fases prèvies i, en conseqüència, ja no hi ha places d'allotjament per als primers classificats, en la darrera reunió de clubs de Tarragona es va aprovar la creació d'un torneig específic en dates nadalenques que, autofinançat, permetés que el millor jugador sub-18 de Tarragona tingués la possibilitat de guanyar-se una plaça d'allotjament per al citat campionat.

S’han escollit les dates nadalenques perquè entenem que són molt més favorables per a la participació dels jugadors sub-18 i sub-20 (donat que no estan en període lectiu), i perquè no hi ha cap altra competició de la delegació.

El torneig està concebut per als esportistes sub-18 i sub-20 (*), però s’escull el format obert per assolir una major participació. Això obstant, es recomana no inscriure esportistes inferiors a sub-12. En tot cas, el Director del Torneig estudiarà les peticions i valorarà la idoneïtat o no de les sol·licituds d’inscripció dels esportistes sub-10 o sub-08.


Cal tenir present que és la primera edició i que, per tant, la present convocatòria podrà ser adaptada abans de l’inici del torneig (via publicació de bases) i podrà ser modificada per corregir qualsevol interpretació errònia que s’hi pugui detectar, tant en la present edició com en properes organitzacions.

En aquesta i futures edicions, es disputin en la seu que sigui, el torneig es dedica a la memòria del Sr. Francesc Terreu Serra, il·lustre jugador vallenc i professor d’institut.

ORGANITZA:

Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona amb col·laboració amb el Club Escacs Valls.

DIES DE JOC:

27, 28 i 29 de desembre de 2019 (es disputaran dues rondes cada dia).

LOCAL DE JOC:

Es disputarà a l'Hotel Class Valls ***, Passeig President Tarradellas s/n, Ctra. N-240, Valls

HORA D’INICI:

La primera ronda començarà a les 10:00 hores. La segona ronda començarà a les 16:00 hores.

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 30 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

CATEGORIES:

El torneig és obert, però a nivell de premis es diferenciarà jugadors sub-20, jugadors sub-18, i jugadors d’altres categories seguint la categoria que tindrà l'any 2020.

  • Sub-12 – Nascuts l’any 2008 i 2009
  • Sub-14 – Nascuts l’any 2006 i 2007
  • Sub-16 – Nascuts l’any 2004 i 2005
  • Sub-18 – Nascuts l’any 2002 i 2003
  • Sub-20 – Nascuts l’any 2000 i 2001

 

(*) Les següents bases pressuposen que per a la Final de Catalunya Individual d’Edats s’haurà creat la categoria sub-20, fet que està pendent d’aprovació en la propera assemblea de la FCdE. En cas que no es fes efectiva aquesta proposta, el campionat seria només sub-18 i la present convocatòria / bases s’adaptarien a tal circumstancia.

PARTICIPANTS:

El torneig és obert a tots els esportistes inclosos en les franges d'edat mencionades al punt anterior, o inferior, que tinguin llicència de la FCdE en vigor per a l’any 2019.

Un esportista sub-16 o de categories inferiors pot sol·licitar la inscripció al torneig. En cas d’inscripcions d'esportistes de categoria sub-10 o inferior, el Director del Torneig estudiarà la petició i valorarà la idoneïtat o no de la sol·licitud. Això no treu l’obligació dels esportistes a participar en la seva categoria per poder participar a la Final de Catalunya.

Podran inscriure's a través de la Federació Catalana d'Escacs els esportistes que pertanyin a qualsevol club d'escacs de la província de Tarragona.

També podran inscriure’s esportistes de fora de la delegació de Tarragona (per exemple, de la demarcació de Lleida o de les comarques centrals de Barcelona), però per poder aspirar a premi (Hotel) han d’inscriure’s com a mínim 8 jugadors d’aquesta delegació o bé que la seva delegació aboni la diferència pressupostada o participi en les despeses arbitrals.

INSCRIPCIÓ:

La inscripció s'ha de realitzar mitjançant el formulari electrònic corresponent: CLICA AQUÍ

La data límit d’inscripció es el dia 22 de desembre de 2019 a les 23:59h.

La quota d’inscripció és de 25,00 € per a cada participant.

FORMA DE PAGAMENT:

Els participants hauran d’ingressar l’import de la seva inscripció al número de compte de la Delegació Territorial de Tarragona ES98 0182 3268 1102 0005 2859 (BBVA), indicant TERREU + nom i cognoms de l'esportista o bé el nom del club (en el cas que el club pagui les inscripcions dels seus participants).

També hi haurà l’opció que els clubs sol·licitin que se’ls carregui l’import de les inscripcions dels seus esportistes al compte que tenen a la Federació, però aquests hauran d’especificar-ho explícitament enviant un correu electrònic a federacio@escacs.cat per tal d’evitar malentesos. Els participants que no hagin pagat la seva inscripció en finalitzar la 1a ronda de joc podran ser eliminats del torneig.

SISTEMA DE JOC:

La competició serà única per a cada categoria (mixta) i en un únic grup de joc.

Es jugarà pel sistema suís basat en valoració a 6 rondes.

Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients. El rànquing inicial es farà per Elo FIDE.

Els aparellaments de la ronda 1 es publicaran el dimarts 24 de desembre 2019, a les 20:00 hores, a no ser que l’àrbitre decideixi una altra cosa.

Els aparellaments de la ronda es publicaran en finalitzar la ronda precedent, a no ser que l’àrbitre decideixi una altra cosa.

Si un participant no vol ser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior a la taula arbitral o per escrit amb un correu a l’àrbitre.

RITME DE JOC:

Ritme clàssic, a 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada feta, per a cada esportista.

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la següent:

Guanyada: 1 punt

Taules: 0,5 punts

Perduda: 0 punts

DESEMPATS:

En cas d'empat el sistema suís FIDE es resoldrà amb els següents desempats:

1r       Buchholz, menys el més fluix

2n      Buchholz total  

3r       Resultat particular  

4t       Sonneborn-Berger

5è      Major nombre de partides guanyades (no compten les partides no jugades)

6è      Sorteig

ÀRBITRES:

L’àrbitre principal que gestionarà les rondes està pendent de la licitació. La gestió i organització dels arxius serà la definida en la licitació de l’arbitratge.

Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables.


DIRECTOR DEL TORNEIG:

Ferran Torta Navarro


INCOMPAREIXENCES:

Els esportistes que tinguin una incompareixença sense justificar podran ser retirats de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal. Així mateix es retirarà tot participant que no s’hagi presentat a la primera ronda de cada dia.


TELEFONIA:

No està permès fer servir telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. Si el telèfon emet algun soroll, per a l'esportista comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.


PREMIS:

Hi haurà trofeus per als 3 primers de la classificació general.

També hi haurà un trofeu al primer i segon classificat de les categories sub18, sub16, sub14 i sub12, cortesia del CE Valls.

Els trofeus no seran acumulables.

El lliurament de premis es durà a terme en finalitzar l'última ronda del campionat.

A més, per el primer classificat del torneig de la delegació de Tarragona rebrà com a premi l’allotjament a l’Hotel on es disputi la Final del Campionat de Catalunya individual d'edats 2020, tingui la categoria que tingui l'esportista.

El primer jugador de la delegació de Tarragona de les categories sub-18 o sub-20 (el que es classifiqui primer) rebrà com a premi l’allotjament a l’Hotel on es disputi la Final del Campionat de Catalunya individual d'edats 2020, sempre i quan hagi quedat entre els 8 primers classificats. En cas de no haver-hi cap jugador sub-18 o sub-20 entre els 8 primers classificats, el premi recaurà en el segon classificat de la general de la delegació de Tarragona.

En cas que s’inscriguin al torneig un mínim de 8 jugadors d’una altra delegació, el primer jugador d’aquesta delegació de la classificació final rebrà com a premi l’allotjament a l’Hotel on es disputi la Final del Campionat de Catalunya individual d'edats 2020, sigui quina sigui la seva classificació final. Aquest premi podrà donar-se amb menys inscrits si hi ha algun acord amb la delegació corresponent (veure punt de “Participants”)

Exemples (s’entén per “jugador”, un jugador de la delegació de Tarragona):

Classificació

Categoria

Premi

 

Classificació

Categoria

Premi

1r

Jugador sub-20

Plaça allotjament

 

1r

Jugador sub-18

Plaça allotjament

2n

Jugador sub-18

Plaça allotjament

 

2n

Jugador sub-20

Plaça allotjament

             

Classificació

Categoria

Premi

 

Classificació

Categoria

Premi

1r

Jugador no sub18 o sub20

Plaça allotjament

 

1r

Jugador no sub18 o sub20

Plaça allotjament

2n

Jugador no sub18 o sub20

   

2n

Jugador no sub18 o sub20

 

3r

Jugador sub-18

Plaça allotjament

 

3r

Jugador sub-20

Plaça allotjament

             

Classificació

Categoria

Premi

 

Classificació

Categoria

Premi

1r

Jugador no sub18 o sub20

Plaça allotjament

 

1r

Jugador no sub18 o sub20

Plaça allotjament

2n

Jugador no sub18 o sub20

   

2n

Jugador no sub18 o sub20

Plaça allotjament

...

Jugador no sub18 o sub20

   

...

Jugador no sub18 o sub20

 

Jugador sub-18 o sub-20

Plaça allotjament

 

Jugador sub-18 o sub-20

 

 

L’allotjament serà en habitació doble compartida, segons les condicions que es definiran en les circulars de la Federació Catalana d’Escacs per a la Final del Campionat de Catalunya individual d'edats 2020.

Independentment d’estar premiats amb l’allotjament, els esportistes hauran d’abonar la inscripció corresponent a la Final del Campionat de Catalunya individual d'edats 2020, que s’estipularà en la circular corresponent.

Per cada 12 inscripcions de jugadors de la delegació de Tarragona per sobre de 40 jugadors (per exemple, 52 inscrits) hi haurà una altra plaça d’allotjament extra. Com s’assignarà aquesta plaça es comunicarà als participants abans de l’inici de la ronda 3.


ACCÉS A LA SALA DE JOC:

L’accés a la sala per als participants i per al públic s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.


ALTRES:

Aquest torneig serà vàlid per a Elo català i Elo FIDE.

Tot esportista participant al torneig haurà de tenir un delegat responsable d'ell que sigui major d'edat. Hi podrà haver un delegat per cada 5 esportistes d’un mateix club.

Aquest campionat és classificatori per al Campionat de Catalunya d’Edats 2020, tot i que en les categories sub-18 i sub-20 el torneig és obert, motiu pel qual ja no hi ha fases prèvies.

Per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE.

Hi ha ofertes d’allotjament a l’Hotel Class Valls ***, (veure informació) segons el nombre d’allotjats i si és amb esmorzar o amb mitja pensió. Es poden consultar els preus en el següent document. L'hotel ofereix amb a serveis gratuïts: ús de la sauna, jacuzzi i gimnàs ; pàrquing exterior ; wifi ; aigues a l'habitació.

PUBLICITAT:

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment. La Federació Catalana d’Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

Tarragona, 21 d’octubre de 2019