Tal com s’ha dut a terme els dos darrers cursos, la Federació Catalana d’Escacs està preparant la possibilitat d’oferir al territori català un seguit de classes en obert per a esportistes federats de sub-8 a sub-18. Aquestes classes en obert comptaran amb un equip d’entrenadors que estaran supervisats pel Director Tècnic de la Federació Catalana d’Escacs, el G.M. Jordi Magem.

Les classes en obert començarien el proper mes d’octubre a la província de Tarragona.

Format de les classes:

Aquestes classes en obert s’oferiran per grups, dos per dissabte i seran de manera presencial.

Hi hauran dues seus: la del Camp de Tarragona (CT) i la de les Terres de l’Ebre (TE).

Les classes s’organitzaran d’acord amb el calendari dels campionats d’edats de la delegació. Inicialment es publicarà, a la circular corresponent, les dates d’octubre a desembre; una vegada definit el calendari de la temporada 2020, es publicaran les dates de gener a maig.

La durada de les classes serà de dues hores per grup i es faran en dues franges horàries:

La primera: 09:30-11:30

La segona: 11:45-13:45

Els grups es definiran en funció del nombre d’alumnes inscrits i, aleshores, s’assignarà un horari o altre a cada grup. El nombre d’entrenadors es determinarà pels grups fets.

Perquè es duguin a terme les classes ha d’haver una inscripció mínima de 8 alumnes per grup, si bé el Director Tècnic es reserva el dret de fer grups menors o majors en cada zona en funció del nombre d’inscrits.

Seran grups en obert, el que vol dir que tots els alumnes interessats en formar part d’aquests grups de la Federació Catalana podran accedir als mateixos. El cost econòmic de cada sessió impartida per l’entrenador es definirà en la circular corresponent (la temporada passada van ser de 12,00 €), però s’haurà de pagar independentment de si l’alumne inscrit assisteix o no a la classe.

Requisit per ser seu:

Ser club, secció o entitat afiliada a la Federació Catalana d’Escacs.

Disposar d’un local i/o classe apta per rebre entre 8 i 12 alumnes.

Que el local i/o classe sigui apte per oferir-hi classes d’escacs.

Que el local tingui canó per projectar les imatges d’un ordinador, o com a mínim disposi d’endoll per connectar-ne un.

Altres requisits a valorar:

Que disposi de xarxa Wi-Fi a la què l’entrenador, excepcionalment, pugui connectar-se de manera gratuïta.

Sol·licituds per ser seu de les classes en obert:

Temps màxim per poder presentar sol·licitud per ser seu de les classes en obert: 16 de setembre a les 10:00h.

Els clubs de la delegació de Tarragona que vulguin ser seu de les classes en obert han de fer la seva sol·licitud enviant un correu electrònic a federacio@escacs.cat, abans de la data i hora indicades, indicant la direcció del local.

Amposta, 3 de setembre de 2019