Durant l’any la Delegació de Tarragona rep alguns peticions de monitors d’escacs, bé sigui de particulars, o bé per institucions com centres escolars, ajuntaments, associacions, clubs, etc.

La Delegació de Tarragona no disposa d’un cens o registre de monitors, de manera que no pot adreçar, als interessats, un contacte adequat i la cerca de la persona que pot oferir classes d’escacs s’acaba dilatant amb el temps.

Per aquesta raó obrim el següent formulari, d’inscripció voluntària, perquè els monitors i/o jugadors de la delegació que imparteixen classes d’escacs puguin ser informats per part de la FCdE de les peticions que se’ns adrecen per rebre formació en aquest territori.

Quan la Federació Catalana d’Escacs - Delegació de Tarragona rebi la petició d’un monitor i/o instructor d’escacs, es comunicarà a la persona que més encaixi a la sol·licitud en funció de la localització, del nivell i de l’horari requerit en l’oferta.

La inscripció en el formulari és voluntari i té com a únic objectiu facilitar el contacte entre els monitors d’escacs i els interessats en rebre formació. Els pactes entre el monitor i l’interessat seran un acord o contracte privat entre aquests fora de la intervenció i/o participació de la Federació Catalana d’Escacs.

El contacte amb el monitor que utilitzarà la Delegació de Tarragona serà, preferentment, via correu electrònic. En qualsevol moment l’interessat podrà demanar la baixa del llistat de monitors adreçant un correu a federacio@escacs.cat sol·licitant-ho.