ORGANITZACIÓ

Organitzat per Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona, amb la col·laboració del Reus Deportiu – Secció d’Escacs.

LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes: Instal·lacions Esportives del Reus Deportiu, al carrer d'Antoni Gaudí, núm. 66, de Reus (Baix Camp). La sala de joc estarà a l’espai polivalent de la primera planta (antic restaurant).

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació de Tarragona.

Els equips s'hauran d'inscriure amb la categoria que tenen la temporada 2019 a la Lliga Catalana. En el cas d’haver renunciat a la seva categoria, els equips participaran a la mateixa categoria que tenien abans que aquesta renúncia es produís.

Si algun club ha inscrit un equip al campionat per equips sub-12 de promoció aquest equivaldrà a un equip de 3a categoria. 

Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen a la Lliga Catalana pel que fa a la seva titularitat. Un titular d’un equip no podrà jugar en un d’inferior categoria, a excepció dels jugadors amb Elo 1700 o inferior.

Els equips que no hagi tramitat la llista d’ordre de forces en la data prevista, s’aplicarà la llista per defecte dels jugadors que hagi tramitat el club, és a dir, per ordre d’Elo i dintre del mateix Elo per l’ordre alfabètic.

Els delegats presentaran una llista amb els jugadors de cada equip (titulars i suplents) que participarà al torneig, per correu electrònic ( federacio@escacs.cat) el dia 10 de gener a les 19:00 hores com a molt tard. Aquesta llista es podrà modificar, en un 50%, 15 minuts abans de començar la competició.

Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

En equips de 10 jugadors, els quatre primers jugadors,  més els bis corresponents, seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors titulars d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. Només en el cas de primers equips  d’un club es podrà fer també un equip A-3, llavors els titulars del A-2 serien del 5 al 8 de la llista (més els bisos corresponents) i els titulars de l’equip A-3 serien el 9 i 10 jugadors de la llista més dos jugadors dels equips inferiors.

Els delegats hauran de presentar, abans de començar la competició, la llista d’ordre de forces amb l’imprès oficial de la Lliga Catalana acceptada per la Federació.

Un mateix jugador no pot jugar en dos equips diferents.

INSCRIPCIONS

Mitjançant el formulari d’inscripció de la convocatòria (circular TGN 01/2019) fins el 9 de gener (dimecres) de 2019 a les 19:00.

Els drets d’inscripció són de 25,00 € per equip.

DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el 13 de gener de 2019, en dues sessions: la sessió del matí començarà a les 9:30 ( 4 rondes ) i la sessió de la tarda a les 16:00 ( 3 rondes ). 

RITME DE JOC

Quinze minuts (15’) per jugador més cinc segons (5”) d'increment per jugada – Escacs actius (15’+5”)

El temps de tolerància per la presentació de l’esportista davant del tauler serà a caiguda de bandera.

L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada, restaran eliminats de la competició.

SISTEMA DE JOC

Es jugarà pel Sistema Suís basat en Valoració a set (7) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

El rànquing inicial es farà per ELO Català ràpid dels primers quatre (4) esportistes, ordenats per Elo, de cada equip.

Els aparellaments es publicaran uns minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la que volen no ser aparellats.

S’aplica l’APÈNDIX A: ESCACS RÀPIDS de les Lleis del Escacs i lo establert en l’apartat A4.

ALINEACIONS

La composició dels equips serà de quatre (4) jugadors.

La composició dels equips serà de quatre jugadors. Com a mínim dos dels jugadors que formin una alineació d’un equip hauran de ser seleccionables (bandera de la FIDE no estrangera o jugadors amb bandera FIDE). Els esportistes andorrans no comptaran com estrangers a la Copa Catalana.

En els alineacions, no cal respectar l’ordre de forces.

Abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes.

En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris.

L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

Els jugadors no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament tant dintre com fora de les instal·lacions esportives.

Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs

DELEGATS

És molt important la col·laboració dels delegats dels equips amb la confecció correcta de les actes ( noms dels jugadors i resultats llegibles i correctes ) per minimitzar els errors del càlcul de l’Elo.

És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions greus per falsificació de documentació.

No podran intervenir de cap forma a les partides en joc i si veu alguna irregularitat ho comunicarà a l’àrbitre.

El delegat està autoritzat, mentre corre el temps del jugador del seu equip, a indicar que ofereixi o accepti una oferta de taules o que abandoni. Ha de limitar-se a donar una informació breu, basada només en les circumstàncies relatives a l’encontre. El delegat pot dir a un jugador que: “ofereixi taules”, “accepti las taules” o “abandoni la partida”. Per exemple, si, preguntat per un jugador si ha d’acceptar una oferta de taules, el delegat ha de contestar “sí”, “no” o delegar la decisió en el propi jugador. El delegat ha d’abstenir-se de qualsevol intervenció durant el joc, llevat del que s’ha indicat fins ara. No ha de donar informació a un jugador sobre la posició del tauler, ni consultar a qualsevol altre persona sobre la situació de la partida. Els jugadors estan subjectes a les mateixes prohibicions. Encara que una competició per equips hi ha una certa lleialtat d’equip que va més enllà de la partida individual d’un jugador, una partida d’escacs es bàsicament una lluita entre dos jugadors. Per tant, el jugador ha de tenir la decisió final sobre la conducció de la seva pròpia partida. Encara que el consell del delegat pot pesar en el jugador, aquest no està absolutament obligat a acceptar-ho. Igualment, el delegat no pot actuar en nom del jugador i la seva partida sense el coneixement i consentiment d’aquest.

DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

 • Suma de punts per encontre (2-1-0)
 • Resultat particular de punts per encontre
 • Tall de Buchholz 1 [amb ajust FIDE]
 • Buchholz total [amb ajust FIDE]
 • Sorteig

L'ajust FIDE s'aplicarà en cas que un equip sencer no es presenti, que un equip es vegi obligat a descansar, o per les rondes que un equip estigui retirat. En aquest cas, a l'equip se li sumaran els punts de Buchholz equivalents a l'oponent virtual. Per a la resta d'equips, aquests encontres comptaran amb els punts reals.

Els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual es calculen, en aquest cas, com la suma de:

a) Els punts de l’equip a l’inici de la ronda del partit no jugat.

b) Un punt i mig per partit no jugat.

c) Dos punts més per cadascuna de les rondes restants.

ELO

El torneig és vàlid per ELO FIDE i ELO CATALÀ de ritme ràpid.

DIRECTOR DEL TORNEIGSr. Ferran Torta Navarro

ARBITRATGE

 • Àrbitre principal.-     Sr. Josep M Camell (AF)
 • Àrbitre adjunt.-        Sr. Gumersind Maseras (AF)
 • Àrbitre auxiliar.-       Sr. Adrià Pié  (ACP)

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre principal no impediran el desenvolupament de la competició i seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats.

Hi ha un imprès oficial de reclamació de la F.C.E. a disposició dels participants.

Totes les reclamacions es faran per escrit, s’entregaran al director del torneig, abans  de publicar l’aparellament de la següent ronda o en el termini màxim de 30 minuts després de la incidència.

TELEFONIA

No està permès fer servir telèfons mòbils dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. El fet de sonar el telèfon del jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Tot el que no estigui previst en aquestes bases, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCdE o la FIDE.

PREMIS

Hi hauran trofeus per al primer i segon classificat de cadascun dels grups.

 • Campió i subcampió
 • 1r Classificat i 2n Classificat per la Fase Final B (2ª Div)
 • 1r Classificat i 2n Classificat per la Fase Final C (Pref)
 • 1r Classificat i 2n Classificat per la Fase Final D (1ª Cat)
 • 1r Classificat i 2n Classificat per la Fase Final E (2ª Cat)
 • 1r Classificat i 2n Classificat per la Fase Final F (3ª Cat)

S’entregaran a la festa dels escacs tarragonins (que se celebrarà al mes de juny-2019). 

Això obstant, a l’equip campió absolut se li entregarà en finalitzar el torneig un gran trofeu el qual servirà per exposar-ho al seu club i mostrar-ho a les administracions públiques o empreses privades que col·laborin amb la seva entitat. Aquest trofeu s’haurà de retornar el dia de la festa dels escacs tarragonins que es celebrarà al mes de juny de 2019. Per aconseguir el trofeu en propietat el club o entitat l’haurà de guanyar en tres edicions consecutives o cinc alternatives, en tots dos casos a comptar des de l’edició de l’any 2016.


FASE FINAL

Fases Finals de Divisió d’Honor i Primera Divisió Catalana, Segona Divisió, Preferent, Primera, Segona i Tercera. La disputaran els següents equips:

 • Els dos primers classificats de les fases territorials de Tarragona, Lleida i Girona.


ALTRES

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.