El proper mes d’octubre començaran a la província de Tarragona les classes en obert.

Aquestes classes en obert seran per grups, dos per dissabte i seran de manera presencial. Hi hauran dues seus: la del Camp de Tarragona (CT) i la de les Terres de l’Ebre (TE).

Perquè es duguin a terme les classes ha d’haver una inscripció mínima de 8 alumnes per grup, si bé el Director Tècnic es reserva el dret de fer grups menors o majors en cada zona en funció del nombre d’inscrits.

Les classes s’organitzaran d’acord amb els campionats d’edats de la delegació.

La durada de les classes serà de dues hores per grup.

Es faran en dues franges horàries:

  • La primera: 09:30-11:30
  • La segona: 11:45-13:45

Els grups es definiran en funció del nombre d’alumnes inscrits i, aleshores, s’assignarà un horari o altre a cada grup. El nombre d’entrenadors es determinarà pels grups fets, però ja es compta amb el G.M. Josep Oms. 

Seran grups en obert, el que vol dir que tots els alumnes interessats en formar part d’aquests grups de la Federació Catalana podran accedir als mateixos. El cost econòmic de cada sessió impartida per l’entrenador és de 12,00 €, independentment de si l’alumne inscrit assisteix o no a la classe. La durada de les classes en obert és des del mes d’octubre fins al mes d’abril. Per apuntar-vos heu de complimentar el següent formulari individual per a cada alumne.

Els pagaments seran per domiciliació bancària a final de cada trimestre. Així doncs, s’ha d’omplir el següent formulari de dades bancàries i enviar-lo a la Federació. L’original s’haurà d’entregar el primer dia de classe al professor i/o delegat territorial.

En el cas que el pagament sigui retornat, les despeses de la comissió es carregaran en el següent pagament a l’alumne.

Formulari dades bancàries

Els components d’aquests grups tindran l’opció posterior de formar part de les tres concentracions de cap de setmana que la Federació Catalana te previstes realitzar per aquest curs 2018-2019. La informació d’aquestes concentracions i el seu cost es donarà a conèixer tant bon punt es vagin concretant les mateixes.

Avancem que les dates estipulades per aquestes concentracions seran els dies:

  • 24 i 25 de novembre.
  • 6 i 7 d'abril.
  • 8 i 9 de juny.

De la mateixa manera, la Federació comptarà amb els entrenadors d’aquestes classes en obert per continuar col·laborant en les activitats programades.

 

Calendari

ANY 2018

6, 20, i 27 octubre - grup sub-14 i superiors (els sub-12 tenen el per equips de Promoció)

3, 10 i 17 de novembre - grup a sub-12 i inferiors (els sub-14 i superiors tenen el per Edats)

Al desembre no farien classes.

 

ANY 2019

12, 19, 26 de gener – classes als dos grups: (sub-8 a sub-12) i (sub-14 a sub-18)

2, 9, 16 i 23 de febrer - grup sub-14 i superiors (els sub-12 tenen les fases prèvies per edats)

16, 23 de març i 5 d'abril – classes als dos grups (sub-8 a sub-12) i (sub-14 a sub-18)