DIA I HORA

Dissabte 22 de setembre de 2018 a les 10:30h.LLOC DE LA REUNIÓ

Hospitalet de l’Infant, Casal Urbanització HIFRENSA (sala de reunions).ASSISTENTS

Presidents dels clubs de la demarcació de Tarragona o bé representant designat (enviar notificació de la designació a 
federacio@escacs.cat)


ORDRE DEL DIA

 

  1. Balanç de la temporada 2018
  2. Estat de comptes de la delegació
  3. Nou delegat per a les comarques de Tarragona Nord
  4. Nova estructura de la delegació: Tarragona Nord i Terres de l’Ebre
  5. Lliga Catalana 2019 a Tarragona
  6. Propostes activitats temporada 2018/19
  7. Torn obert de paraula

 

Tarragona, a 28 d’agost de 2018