ENLLAÇ A CHESS RESULTS

ORGANITZA: Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona amb l’ajuda de la UNIO D’ESCACS CAMBRILS.

PARTICIPANTS:  Els jugadors nascuts l’any 1958 o anteriors i les jugadores nascudes l’any 1963 o anteriors, amb llicència federativa vigent i que pertanyin a la Delegació de Tarragona.

SISTEMA DE JOC: Sistema Suís a 8 rondes (els aparellaments es realitzaran amb l’ajuda del programa informàtic Swiss Manager). El rànquing inicial es farà per ELO CATALÀ

DIES DE JOC: 25 de gener, 1, 8, 15 i 22 de febrer i 1, 8 i 15 de març de 2018.

HORARI DE JOC:  A les 16:00 hores.

RITME DE JOC:   90 minuts per jugador més 30 segons per jugada i a caiguda de bandera.

AVALUACIÓ:  La prova serà avaluada per Elo Català i elo FIDE.

LOCAL DE JOC: Totes les rondes es jugaran a CAMBRILS, Passeig Sant Joan Bautista la Salle, nº 13 (CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN)

                                                                                  

SISTEMES DE DESEMPATS:

  1. Pel sistema Buchholz menys el més fluix (amb ajustament Fide)
  2. Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (amb ajustament Fide)
  3. Pel sistema progressiu acumulat fins les últimes conseqüències
  4. Pel major nombre de partides guanyades ( no compten les partides no jugades )
  5. Pel resultat particular dels escaquistes empatats
  6. Sorteig

L’ajustament FIDE serà per oponent virtual (C.05 Competition Rules, Annex 3, Tie-Break – FIDE Handbook)

EQUIP ARBITRAL:                   Josep M Camell Jané  (F.A.)

DIRECTOR DEL TORNEIG:      Ferran Torta Navarro

INCOMPAREIXÈNCES: Un esportista que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada a criteri de l’àrbitre, serà retirat del torneig i pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final. Una segona incompareixença pot suposar la retirada del torneig.

Tot esportista eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

RETARDS: El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des del inici establert de la ronda, excepte que l’àrbitre determini alguna altra cosa.

DESCANSOS: Si un esportista no vol ésser aparellat en un ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o també per correu electrònic ( federacio@escacs.cat ) fins de dilluns a les 18:00 h. (bye de zero punts).

No es poden demanar descansos per les dos últimes rondes del torneig, excepte que l’àrbitre determini alguna altra cosa per causes excepcionals

 RÀNQUING, APARELLAMENTS I CLASSIFICACIONS:  Els dilluns, a partir de les 20:00 hores, es publicarà el rànquing/classificació/aparellaments de la propera ronda a la web de la FCE i, si no hi ha cap reclamació en el termini de 24 hores, es considerà definitiva la informació publicada a les 24:00 hores del dimarts.

RECLAMACIONS:  Contra qualsevol decisió presa per l’àrbitre es podrà recórrer davant del Comitè de Competició de la F.C.E. No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin després de passada ½ (mitja) hora de la finalització de la partida. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al Director del Torneig o qui el substitueix. Hi ha un full de reclamació a disposició dels jugadors.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE VETERANS  2018 (Final)

Els criteris generals de classificació són d’una plaça per cada 10 participants en el torneig ( o fracció igual o superior a 5 ). El càlcul es farà amb els jugadors que estiguin en joc a mig torneig.

Les classificacions per a la final són personals i intransferibles. Les renúncies a la final, entre els classificats, no es cobriran.

Tots els premis de classificació per a la final de Catalunya estan condicionats als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.

TELEFONIA:  Està prohibit portar telèfons mòbils connectats o qualsevol altre mitjà de comunicació en el recinte de joc sense autorització de l’àrbitre. Si algun d’aquests dispositius produeix un so, el jugador perdrà la partida.

TROFEUS:  Al Campió, Subcampió i Tercer classificat.

Els trofeus es lliuraran als propis jugadors guardonats a la FESTA POPULAR de la DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA.

ALTRES

Els participants, que hagin d’abandonar la zona de joc durant la partida, hauran de sol·licitar-ho a l’àrbitre. 

Els/les jugadors/res, un cop finalitzada la seva partida, hauran d’abandonar  la zona de joc.

Les planelles en què s’utilitzi un sistema d’anotació diferent de l’algebraic, no podran ser utilitzades com a prova en casos en què la planella d’un jugador s’usa per a aquest fi. Un àrbitre que observi que un jugador utilitza un sistema d’anotació diferent de l’algebraic advertirà el jugador sobre aquest requisit.

Els espectadors i, els/les jugadors/res d’altres partides no poden parlar a la sala de joc (Lleis dels Escacs, 13.7.a)

Tot el que no estigui previst en les presents bases serà resolt per els Reglaments de la FCE i de la FIDE que seran d’obligat compliment

La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.