DIA I HORA
Dissabte 2 de setembre de 2017 a les 11:00h.

LLOC DE LA REUNIÓ
Hospitalet de l’Infant, Casal Urbanització HIFRENSA (sala de reunions).

ASSISTENTS
Presidents dels clubs de la demarcació de Tarragona o bé representant designat (enviar notificació de la designació a federacio@escacs.cat)

ORDRE DEL DIA

  1. Balanç de la temporada 2017
  2. Estat de comptes de la delegació
  3. Propostes per als campionats per edats
  4. Torn obert de paraula

Tarragona, a 18 d’agost de 2017