DIA I HORA

Dissabte, 24 de setembre de 2016 a les 10:30h.


LLOC DE LA REUNIÓ

Hospitalet de l’Infant, Casal Urbanització HIFRENSA (sala de reunions).


ASSISTENTS

Presidents dels clubs de la demarcació de Tarragona o bé representant designat.


ORDRE DEL DIA

1. Balanç final de la temporada 2015; Balanç provisional de la temporada 2016; Estat de comptes de la delegació

2. Calendari de competicions 2017

3. Lliga Catalana 2017, grups Tarragona

4. Competicions més properes: sub-12, individual absolut i minicopa

5. Altres competicions: Copa Tarragona i Festa Escacs de la Delegació

6. Campionats per edats de sub-08 a sub-14. Noves propostes per assolir una major competitivitat

7. Torn obert de paraula

 

Tarragona, a 1 de setembre de 2016