Mitjançant aquesta circular es comunica les persones designades que han estat escollides per exercir com a monitors al III Campus d'escacs a la Delegació de Tarragona, d’acord amb les bases definides en la circular TGN 18/2016.

 

Sergi Aubanell – monitor d’escacs

Francesc Blasco – monitor de lleure i d’escacs

Sheila Alaminos – monitora de lleure

 

i en pràctiques:

 

Josep Garcia – monitor d’escacs en pràctiques.

 

Si no et trobes entre els designats, m’agradaria aprofitar l’ocasió per agrair-te l’interès mostrat, així com animar-te en seguir col·laborant en les futures activitats de la Delegació.

Als designats, en els propers dies rebreu una comunicació de la Federació Catalana d’Escacs per tal de formalitzar els aspectes contractuals corresponents.

 

Amposta, a 18 de juliol de 2016

Signat: Ferran Torta Navarro – Delegat de Tarragona