Aquest estiu 2016 la Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs organitza de nou els tres circuits d’escacs ràpids que agrupen les proves de diferents comarques de la província:

Hi ha algunes proves que estan pendents de confirmar la data, però s'editarà a la pàgina específica de cada circuit. També s'indicaran els locals de joc.

S’invita a tots els clubs i entitats a participar en algun dels tres circuits.

 

Bases Circuit d’Escacs Ràpids 2016:

1. L’objectiu del circuit és promoure el joc del escacs i fer-lo arribar a tots els aficionats.

2. Hi haurà tres circuits en la delegació de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs: Tarragona Nord, Costa Daurada i Terres de l'Ebre.

Integraran el circuit els torneigs d’escacs ràpids que s’organitzen clubs, entitats o particulars que vulguin participar-hi.

3. Les proves dels circuits podran ser avaluades per a Elo català ràpid, ½ K, o no; queda a criteri dels organitzadors homologar el torneig. En cas de voler-se homologar recordar que han de disposar d’un àrbitre amb llicència a la Federació Catalana d’Escacs en el torneig.

4. Hi ha una primera prova comuna per a tots els circuits, que és la festa provincial de la demarcació i que és l’inici dels campionats de ràpides o llampec de l’estiu.

5. Cada torneig tindrà el format de temps de joc que l’organitzador desitgi, sempre i quan sigui escacs ràpids. El ritme proposat des de la delegació és 5 minuts + 3 segons/jugada, però cada club o organitzador pot utilitzar el que cregui oportú. Es recomana que hi hagi increment en el ritme escollit.

6. Al guanyador d’una prova (el primer classificat) se li donaran 30 punts, al 2n classificat 27 punts i al 3r classificat 24 punts. Al 4t classificat li corresponen 22 punts, al 5é 21 punts, al 6é 20 punts, ..., i així consecutivament fins al 24é classificat, que se li donaran 2 punts. Al 25é classificat, i a la resta de jugadors fins completar el nombre de participants, se li atorgarà 1 punt.

7. Una vegada finalitzat tots els campionats del circuit, es sumaran els punts de totes les proves on hagi participat.

8. El guanyador del circuit serà el jugador que hagi assolit més punts. El sotscampió serà el segon jugador amb més punts i el tercer classificat el tercer amb més punts.

9. En cas d’empat a punts, els desempat es regirà pels següents criteris:

a. Guanyarà el jugador que hagi assolit més vegades la 1a posició en totes les proves disputades.

b. En cas que en aquest desempat també hi hagi empat, guanyarà el jugador que hagi assolit més vegades la 2a posició en totes les proves disputades.

c. En cas que en aquest desempat també hi hagi empat, guanyarà el jugador que hagi assolit més vegades la 3a posició en totes les proves disputades.

d. Si també hi ha empat, serà guanyador aquell jugador que quedés millor classificat a la prova del circuit on hi hagi hagut més jugadors participants.

e. En cas d’empat, es computarien el nombre de victòries entre enfrontaments particulars. I en cas d’empat, guanyaria qui tingués més victòries jugant amb negres.

f. Sorteig.

10. S’entregarà un trofeu als tres millors classificats de cadascun dels circuits en la darrera prova. En cas d'absència del jugador, el trofeu se li entregaria en la primera ronda de l'individual de Tarragona 2016.

Els guanyadors dels circuits d’escacs ràpids estaran convidats al campionat individual absolut de Tarragona 2016 i a l’Obert de Tarragona, memorial Calbet, 2017.

Els sotscampions dels circuits d’escacs ràpids estaran convidats a l’Obert de Tarragona, memorial Calbet, 2017.

Els tercers classificats dels circuits d’escacs ràpids estaran convidats al campionat individual absolut de Tarragona 2016.