La Federació Catalana d'Escacs - Delegació Territorial de Tarragona i l’Acadèmia d’Escacs Josep Oms (ADEJO) col·laboren per tal d’oferir classes d’escacs on-line a esportistes sub16 o inferiors.

  1. Les classes comencen a l’octubre i acaben al juny de l’any següent, coincidint amb el curs escolar. Es donen 4 classes al mes (aprox.) d’1,5 hores cadascuna, en un dia entre setmana a determinar a partir de les 19:00 h o el que s’acordi. Un cop es coneguin els interessats, i les seves preferències, ADEJO definirà un calendari de classes.
  1. S’intentarà establir diferents grups segons el nivell dels inscrits. En principi, el grup previst serà sub16, però de ser possible se’n farà un altre de sub12. Segons la demanda i les possibilitats es definiran els grups i els horaris.
  1. Per tal d’oferir fer les classes, ha d’haver-hi un total de 4 alumnes com a mínim, i un màxim de 8. Excepcionalment també es podria fer un grup amb 3 si a l’altre grup en són 5 o més.
  1. Si hi ha baixes d’alumnes en un grup i es baixa del mínim de 4 alumnes les classes d’aquest grup s’acabaran quan acabi trimestre en curs en el moment de la baixa. S’intentarà ajuntar als altres alumnes en un altre grup si és possible.
  1. El preu de les classes és de 45,00 € al mes. Si els alumnes són becats, el cost de les classes serà de 40,00 €, ja que els altres 5,00 € els pagarà la Delegació, a mode de beca.
  1. El pagament de les classes de l’alumne s’efectuarà a finals del mes d’octubre el 50% i a finals del mes de gener l’altre 50%.
  1. Els interessats han d’enviar un correu electrònic (a federació@escacs.cat) indicant nom i cognoms, la data de naixement, el club, l’Elo i l’any en que es va començar a jugar a escacs com a federat.
  1. Les peticions s’han de presentar abans del 15 de setembre a les 20:00 hores.
  1. La Comissió d’Escacs Base i la Delegació de Tarragona valoraran els inscrits en funció dels seus resultats en les dues darreres temporades en els campionats per edats i el campionat individual de Tarragona i el memorial Calbet, per decidir si se’ls beca o no. Com a màxim es donaran 8 beques.
  1. Alumnes d’altres territorials poden demanar participar en les classes on-line, però no podran rebre beca de la Delegació de Tarragona.

 

Tarragona, 8 de juny de 2016